Ecofys 15-08-2001

275.000 Euro prijzengeld in EU prijsvragen

Nederlandse architecten en projectontwikkelaars worden opgeroepen om energiezuinige ontwerpen in te dienen.

Lelystad-Zuid is één van de locaties in een EU ontwerpwedstrijd


Gesteund door de Europese Commissie zijn twee Europese ontwerpwedstrijden uitgeschreven, gericht op de ecologische herstructurering van binnenstedelijke gebieden en op de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen waarbij gebruik wordt gemaakt van zonne-energie. De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn het gebruik van duurzame energie, een laag energiegebruik en een lange levensduur.


Innovatieve Nederlandse architects krijgen hiermee de kans om contracten in heel Europa af te sluiten. De wedstrijddocumenten zijn gepubliceerd op internet op www.eu-competition.org.


Architecten en stedebouwkundigen worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor in totaal 11 locaties in Nederland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Spanje en Hongarije.

Renovatie en herbestemming De eerste prijsvraag genaamd "Ecological and energy-optimised city redevelopment" is speciaal gericht op kleine en middelgrote steden in heel Europa. De opdracht behelst de renovatie en herbestemming van oude fabrieksruimten en binnenstedelijke (woon)gebieden met verschillende functies. Voorstellen voor energie-efficiënte stedebouw en gebouwontwerpen moeten gericht zijn op woningbouw en industriële gebieden tussen de 2 and 16 Ha. In het volledige energiegebruik moet worden voorzien door duurzame energiebronnen.

Nieuwbouwlocaties De tweede prijsvraag is genaamd "Innovative solar town planning". Hierin wordt gezocht naar nieuwbouwconcepten waarbij het energiegebruik wordt geminimaliseerd door het toepassen van zongeoriënteerde stedebouw en het gebruik van duurzame energiebronnen. Afhankelijk van de locatie zijn 50 tot 300 nieuwbouwwoningen gepland. Eén van de locaties in deze wedstrijd is een gedeelte van Lelystad-Zuid.

De belangrijkste voorwaarden aan de wedstrijd zijn een minimalisering van het primaire energiegebruik, een toename van het gebruik van duurzame energiebronnen, het gebruik van nieuwe ecologische bouwmaterialen en -producten en het implementeren van innovatie constructiemethoden.

Doel Het doel van de ontwerpwedstrijden is het op Europees niveau uitwisselen van concepten en ervaring op het gebied van energiezuinig bouwen en herbestemmen, waardoor er meer van dit soort projecten geraliseerd zullen worden.

De winnende ontwerpen zullen vanaf 2002 gebouwd gaan worden.

Goede ideëen leveren geld op Het prijzengeld voor de twee wedstrijden samen bedraagt meer dan 275,000 Euro.

De initiatiefnemers voor deze wedstrijd zijn gemeente Chemnitz in Saksen en het Ministerie voor stadsontwikkeling en wonen, cultuur en sport in Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Supervisie vindt plaats door de gemeenten die een locatie beschikbaar hebben gesteld, gesteund door diverse universiteiten en milieugroeperingen.

Het indienen van plannen is mogelijk tot eind oktober 2001. Kijk op www.eu-competition.org voor meer informatie over de voorwaarden, de locaties en het prijzengeld.


Contactpersoon: Horst Erichsen, +49 40 817991 / Fax +49 40 817951 initiativkreis@t-online.de


Inge Essers ECOFYS energy and environment PO Box 8408 NL - 3503 RK Utrecht, The Netherlands Direct phone: +31 30 280 83 24, Fax: +31 30 280 83 01 I.Essers@ecofys.nl, Website: http://www.ecofys.nl/

Take a look at our site on green energy in Europe: http://www.greenprices.com