Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken


NeCeDo ondersteunt ontwikkeling antidopingbeleid Baltische Staten en voormalige Sovjet republieken

Samen met Finland, Zweden, Ierland, Noorwegen, Polen en Tsjechië werkt het NeCeDo namens Nederland mee aan het 'Harmonizing and Education Project on Anti-Doping for the Baltic Countries and Six Former USSR Countries'.
Het project, dat gericht is op de ontwikkeling van nationaal antidopingbeleid in de voormalige Sovjet Republieken en Baltische Staten, zal worden afgerond met een seminar op 24 en 25 augustus in Helsinki, Finland.

Het seminar in Finland vormt een vervolg op twee eerdere georganiseerde seminars gericht op de ontwikkeling van antidoping- en sportbeleid, 'Sports Development in Decentralized Society' (juni 1999, Letland) en 'Development of Education and Information Programs on Anti-Doping Policies in the Former USSR Countries' (mei 2000, Litouwen). Tijdens voornoemde congressen bleek een duidelijke behoefte en noodzaak voor verdere ondersteuning bij de ontwikkeling van antidopingbeleid. Het Finse initiatief, dat ondersteund wordt door het Comité voor Sport Ontwikkeling van de Raad van Europa, is hier een direct gevolg van.

Tijdens het seminar 'Harmonizing and Education Seminar on Anti-Doping for the Baltic Countries and Six Former USSR Countries' op 24 en 25 augustus in Finland zal aandacht worden besteed aan: wet- en regelgeving, international activiteiten en financieringsmogelijkheden, samenwerking met politie en douane t.a.v. de illegale handel, voorlichting, dopingcontroles en laboratoria. Aansluitend volgt een ronde tafelconferentie met overheidsvertegenwoordigers van de deelnemende landen.

Aan het Finse initiatief wordt meegewerkt door vertegenwoordigers uit Zweden, Ierland, Noorwegen, Polen, Tsjechië en Nederland. Het NeCeDo verzorgt het onderdeel voorlichting. Aan een tweetal voorbereidende bijeenkomsten werd bovendien deelgenomen door vertegenwoordigers uit Estland, Letland en Litouwen. Naast de Baltische Staten richt het seminar zich op de voormalige Sovjet Republieken: Wit-Rusland, Azerbeidjaan, Georgië, Armenië, Moldavië en Oekraïne. De beperkte financiële middelen en de politieke erfenis van het voormalige Oostblok regime die ook zijn sporen in de sport heeft nagelaten, vormen enkele belangrijke aandachtspunten in de ontwikkeling om te komen tot een antidopingbeleid in betreffende landen.