Korps: Groningen, plaats: Appingedam 15-08-2001 Tieners uit Appingedam op slechte pad
Woensdag 15 augustus 2001

Met de aanhouding van een tiental knapen uit Appingedam in de leeftijd van 15 tot 18 jaar heeft de politie ongeveer 60 zaken opgelost zoals diefstallen uit schuurtjes en enkele inbraakjes. Tevens zijn de ouders van een 16-jarige hoofdverdachte als helers gehoord. Zij hebben door hun toedoen de praktijken van hun zoon gestimuleerd. Naast de hoofdverdachte zijn nog twee 16-jarige knapen aan te wijzen als hoofdverdachte. De drie zitten nog steeds in bewaring. Het onderzoek is nagenoeg afgerond. Er moeten nog enkele personen worden gehoord die zijdelings bij de zaken waren betrokken.

De jongelui hebben zich enkele jaren achtereen schuldig gemaakt aan de diverse diefstallen. Het genoemd drietal speelde daarbij de hoofdrol en ze ging in wisselende samenstellingen met anderen op pad. De diefstallen vonden over het algemeen in Appingedam en directe omgeving plaats. Het ging onder meer om gereedschappen, bierkratten die werden ingeleverd voor statiegeld, diefstal van vogels (pauw en gans) en opgezette dieren vanaf het landgoed Ekenstein, tuinbeeldjes uit naburige tuinen, groenten uit volkstuinen, hengels, een tv-toestel, verrekijkers en lampen uit boten en dat soort zaken. Ook maakte de eerstgenoemde hoofdverdachte zich schuldig aan stroperij. Hij schoot bijvoorbeeld met een luchtbuks eenden dood en leverde die thuis af. Evenzo gebeurde dat met andere goederen die dan thuis werden gebruikt of opgeslagen.

De zaak kwam aan het rollen, nadat op 30 juli jl. twee hoofdverdachten op heterdaad werden betrapt bij een inbraak in een woning te Krewerd. Kort daarvoor hadden ze ingebroken in een schuurtje en een woonboot in de omgeving. Uit het nader ingesteld onderzoek bleek de omvang van de problematiek. Vanwege de jonge leeftijd van de verdachten heeft de politie extra geïnvesteerd om de zaken boven water te krijgen. In 30 gevallen was reeds aangifte gedaan. In evenzovele gevallen was dat niet gebeurd. Van de buit is nauwelijks iets terug gevonden. De geringe opbrengsten door verkoop van spullen aan derden zijn gebruikt als extra zakgeld.
Inlichtingen, Afdeling Communicatie, 0900-8844 (30 ct/min).