Gemeente Smallingerland

Controle hondenbelasting (15-8-01)

Binnenkort wordt er met betrekking tot de hondenbelasting een huis-aan-huis controle gehouden. De gemeente heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan Holland Ruiter, die met een aantal controleurs de hele gemeente gaan controleren. Zij zullen met de informatie die zij van de gemeente hebben gekregen bij een flink aantal woningen aanbellen. Niet alleen tijdens kantooruren, maar ook op andere tijden. De controleur, die zich altijd legitimeert met een legitimatiebewijs, zal u enkele vragen stellen over het wel of niet houden van een hond. Als u niet thuis bent, zal de controleur ter plekke beoordelen of er een hond aanwezig kan zijn. Hij let hierbij uiteraard op geblaf en op spullen die op de aanwezigheid van een hond duiden.

De tarieven voor 2001 zijn vastgesteld op:

- eerste hond : f. 100,--

- elke volgende hond : f. 150,--

Misschien heeft u sinds kort één of meer honden en bent u nog niet in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te doen. Dit is in bepaalde gevallen best begrijpelijk. Wij adviseren u echter in dat geval alsnog schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente Smallingerland, sectie belastingen, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Wettelijk bent u verplicht binnen twee weken aangifte te doen. Als bij controle blijkt dat verzuimd is aangifte te doen, dan kan een boete worden opgelegd.

Als u geen hond meer heeft of minder honden, dan kunt u dit tevens schriftelijk melden bij die afdeling. Hiermee voorkomt u dat u ten onrechte een (te hoge) aanslag hondenbelasting krijgt opgelegd.