Gemeente Voorschoten

Voortzetting controle hondenbelasting

Het aantal geregistreerde honden in Voorschoten is lager dan in andere gemeenten. Voor de gemeente is dit reden de controle op de hondenbelasting voort te zetten. Door gerichte acties denkt de gemeente de opbrengst van de hondenbelasting te verhogen.

Een ieder die is vergeten de hondenbelasting te regelen wordt tot en met week 36

(t/m 7 september 2001) in de gelegenheid gesteld alsnog aangifte te doen.

De gemeente Voorschoten heeft aan de hand van vergelijkend materiaal vastgesteld, dat het aantal geregistreerde honden in Voorschoten lager is dan het landelijk gemiddelde. Naar verwachting zijn ongeveer 140 honden nog niet geregistreerd. Het straatbeeld voor wat betreft het aantal honden en de klachten over honden in de gemeente zijn aanleiding om door te gaan met de controles.

Vanaf week 37 wordt er in Voorschoten gecontroleerd.

De controleurs, die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs, controleren zowel overdag als in de avond. Dit zal gebeuren door een huis-aan-huis controle. Controles worden herhaald, omdat op die wijze de beste resultaten worden verwacht.

Primair wil de gemeente met de actie rechtsgelijkheid bereiken. Door het houden van gerichte controles meent de gemeente beter te kunnen optreden tegen hondenbezitters die niet aan hun verplichtingen voldoen.

De hondenbelasting in Voorschoten bedraagt voor de eerste hond f 81,60 ( 37,03), voor de tweede hond f 121,40 ( 55,09) en voor elke volgende hond f 163,20 ( 74,06). Wie meer over de hondenbelasting wil weten of zijn hond wil opgeven kan bellen met nummer 071-5600 654.