Gemeente Voorschoten

Wet milieubeheer

Meldingen

Voor bepaalde soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen milieuvergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen van de oprichting of een verandering. Burgemeester en wethouders van Voorschoten ontvingen de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer.

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
* Sportfondsen Voorschoten B.V., bouw- en machinetechnische veranderingen aan Zwembad Het Wedde aan de Richard Wagnerlaan 85 in Voorschoten.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen

* Kamsteeg Autoplaza B.V., uitbreiding van de inrichting aan de Hofweg 39 in Voorschoten met een ruimte voor het rijklaar maken van nieuwe auto's en de detectie van kleine storingen.

Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer
* Innovam Groep, oprichting van een centrum voor training van medewerkers in de mobiliteitsbranche aan de Dobbeweg 20 in Voorschoten;

* Van der Valk Gifts & Decorations, oprichting van een groothandel in geschenk- en decoratieartikelen aan de Rouwkooplaan 16 in Voorschoten.

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
* The British School in the Netherlands, uitbreiding van de middelbare school aan de Jan van Hooflaan 3 in Voorschoten.

Deze meldingen liggen tot 11 september ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is dagelijks mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U kunt bellen naar tel. (071) 5600 752 voor een afspraak om de stukken op een ander tijdstip in te zien.