Gemeente Voorschoten

Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

* Nieuw Voordorpstraat nrs 15,17 en 19; voor het plaatsen van dakopbouwen;

* Middelgeestlaan bouwnr 72; voor het vergroten van de woning;
* Middelgeestlaan bouwnr 73; voor het vergroten van de woning;
Melding tot bouwvoornemen:

* Hyacinthstraat 7; voor het plaatsen van een berging;
Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.