Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Rotterdam, 15 augustus 2001

MOTIE OVER DWANGBEHANDELING 'BITTERE NOODZAAK'

De wetswijziging die de PvdA voorstelt om dwangbehandeling van psychiatrische patienten te vergemakkelijken is bittere noodzaak. Als grootste consumentenvereniging in de Geestelijke Gezondheidszorg steunt Ypsilon daarom de plannen die de Partij van de Arbeid eerder vandaag bekend maakte. Volgens Ypsilonvoorzitter Lies Bosscher blijft nog altijd een grote groep ernstig zieke mensen verstoken van adequate hulp. "Mensen staan er vaak van versteld als ze horen dat patienten in de psychiatrie wel gedwongen worden opgenomen, maar vervolgens niet worden behandeld."

Volgens Bosscher zit het probleem bij de groep van psychotische mensen zonder ziekte-inzicht. "De wet verlangt van hen dat ze zelf over hun hulp kunnen beslissen. Maar het probleem bij schizofrenie is juist dat mensen vaak niet inzien dat ze ziek zijn en dus elke vorm van hulp weigeren. Die kun je toch niet overlaten aan hun angsten en wanen? Zeker niet als je weet dat een psychose vaak goed is te behandelen!"

De voorstellen van de PvdA sluiten volgens Bosscher dan ook goed aan bij de hiaten van dit moment. Dat geldt ook voor het voorstel van Van der Hoek om mensen die geestelijke ernstig in de war zijn of dreigen te raken, ter observatie op te nemen. "De trend is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Dat is prima, maar niet ten koste van alles. Nu blijven ernstig zieke mensen nogal eens rondzwerven omdat niemand zijn verantwoordelijkheid neemt."

Bosscher benadrukt dat dwangbehandeling 'uit meer moet bestaan dan een pil alleen'. "Veel mensen die uit een psychose komen, zijn blij dat de omgeving heeft ingegrepen. Maar voorwaarde is wel dat ze goed worden opgevangen. Vanaf de eerste minuut moet de hulpverlener proberen een vertrouwensband op te bouwen met de patient om een trauma achteraf te voorkomen."

Met bijna 7.000 leden is Ypsilon de grootste consumentenorganisatie in de GGZ. Sinds haar oprichting maakt ze zich sterk voor mensen die te maken hebben met schizofrenie, een ernstige psychiatrische ziekte die bij een op de honderd mensen voorkomt. Kenmerkend is het optreden van psychoses. Dit zijn perioden waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord. Schizofrenie heeft niet, zoals vaak wordt gedacht, te maken met een 'gespleten persoonlijkheid'.

Noot voor de redactie,