Gemeente Weerselo

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 20 juli t/m 8 augustus 2001 de hierna genoemde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Hunenborgseweg 10 te Tilligte. Bouwen van een jongveestal-werktuigenloods;

* Prins Hendrikstraat 17 te Denekamp. Herbouwen van een woning;
* Wolfsbergweg 5 te Agelo. Plaatsen van een werktuigenberging en een jongveeschuur;

* Ootmarsumsestraat 185 te Tilligte. Herbouwen van een woonhuis;
* Clematisstraat 52 te Denekamp. Bouwen van een berging (melding);
* Langepad 1 te Tilligte. Bouwen van een buitenberging (melding).
* Johanninksweg 1 te Denekamp. Plaatsen van een tuinhuisje (melding);

* Weerselosestraat 24 te Groot Agelo. Bouwen van een berging;
* Broekmatenweg 8 te Tilligte. Bouwen van een garage / berging;
* Bremstraat 12 te Denekamp. Bouwen en plaatsen van een tuinhuisje (melding);

* Ootmarsumsestraat 40 te Denekamp. Bouwen van een erker (melding);
* Wolfsbergweg 5 te Agelo. Veranderen en vergroten van een jongveestal tot melkveeschuur;

* Wolfsbergweg 5 te Agelo. Plaatsen van een werktuigenberging en een jongveeschuur;

* Ootmarsumsestraat 185 te Tilligte. Herbouwen van een woonhuis;
* Clematisstraat 52 te Denekamp. Bouwen van een berging (melding);
* Langepad 1 te Tilligte. Bouwen van een buitenberging (melding);
* Johanninksweg 1 te Denekamp. Plaatsen van een tuinhuisje (melding);

* Hunenborgseweg 10 te Tilligte. Bouwen van een jongveestal-werktuigenloods;

* Prins Hendrikstraat 17 te Denekamp. Herbouwen van een woning;
* Mertenshof 21 in Weerselo uitbreiding woning;
* Legtenbergerstraat 10 in Weerselo: bouw serre;
* het Eertman 16 in Weerselo: uitbreiden van een woning;
* Havezatheweg 3 in Rossum: gedeeltelijk verbouwen van een woonboerderij tot inwoning;

* Legtenbergsestraat 45 in Weerselo: het vernieuwen van een kap op een schuur;

* Haarstraat 1a in Weerselo: bouwen van een berging en het verbouwen van de garage tot kantoorruimte;

* Veldzijde 33 in Deurningen: uitbreiden van een woning;
* Westenveldweg 7 te Tilligte. Het plaatsen van een antenne-installatie voor mobiele telefonie;
* Wilhelminastraat 32 te Denekamp. Het uitbreiden van het woonhuis;
* Johanninksweg 55 te Denekamp. Het plaatsen van een tuinhuisje;
* Jonkershoesweg 10 te Lattrop-Breklenkamp. Het vergroten van een vakwerkschuur;

* Molendijk 2 te Denekamp. Gedeeltelijk vergroten sporthal met toestellenberging;

* Bestemmingsplan Diezelkamp in Saasveld: het bouwen van een woning met garage;

* Gunnerstraat 46 in Saasveld: bouwen van een veestal met machineberging t.v.v.;

* Gunnerstraat 46 in Saasveld: vernieuwen en uitbreiden van een kapschuur;

* Bestemmingsplan Echelpoel II in Weerselo: het bouwen van een bedrijfspand;

* Ootmarsumsestraat 26 in Rossum: het vergroten van een woning;
* Abdijweg 64 in Weerselo: het aanleggen en in bedrijf nemen van een rioolgemaal;

* Bestemmingsplan Diezelkamp: bouw woning met garage;
* Bornsestraat 58 in Saasveld: bouwen van een woning met garage;
* Bornsestraat 27 in Saasveld: plaatsen van een tuinhuisje (melding);

* Nordhornsestraat 34 in Denekamp: maken van een overkapping bij een woonhuis;

* Nabij rotonde Kloppendijk in Denekamp: het bouwen van een LVC (Locaal Verdeelcentrum);

* Nordhornsestraat 3 in Denekamp: vergroten van een winkel-woonhuis;
* Frensdorferweg 48 in Lattrop-Breklenkamp: vergroten van een veeschuur.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw en woningtoezicht, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen


* Hoge Weer 2 in Weerselo: bouw woning met garage en carport (27 augustus 2001);

* Hoge Weer 4 in Weerselo: bouw woning (27 augustus 2001);
* Bornsedijk 2a in Deurningen: plaatsen 2 dakkapellen (27 augustus 2001);

* Koninksweg 26 in Saasveld: plaatsen van 3 dakkapellen en veranderen van de dakopbouw (28 augustus 2001);
* De Brei 11 in Rossum: bouwen van een tuinhuis (28 augustus 2001);
* Bornsestraat 19 in Weerselo: vergroten van een paardenstal (28 augustus 2001);

* De Hersmole 18 in Rossum: uitbreiden van een woning (28 augustus 2001);

* Echelpoelweg 37 in Weerselo: veranderen en uitbreiden van een in aanbouw zijnde bedrijfshal (28 augustus 2001);
* Kroonweg 4 in Saasveld: uitbreiden van een kapschuur (28 augustus 2001);

* Gunnerstraat 19 in Weerselo: wijzigen van de gevels van een bedrijfshal (28 augustus 2001);

* Grotestraat 42 in Rossum: bouwen van een machineberging (28 augustus 2001);

* Abdijweg 14 in Weerselo: bouwen van een schuur t.v.v. (28 augustus 2001);

* De Hersmole 16 in Rossum: uitbreiden van een woning (28 augustus 2001);

* Oranjestraat 23 te Denekamp. De uitbreiding van het schoolgebouw;
* Brandkolk 18 te Lattrop-Breklenkamp. Plaatsen van een tuinhuisje (melding);

* Brinkstraat 48 te Denekamp. Veranderen van een woonhuis;
* Brandlichterweg 17 te Denekamp. Bouwen van een schuur;
* Th. v.d. Borchstraat 31 te Denekamp. Verbouwen en uitbreiden van een woning;

* de Kievit 1 te Denekamp. Het vergroten van een woonhuis;
* de Kerkuil 108 te Denekamp. Het bouwen van een erker;
* Disseroltweg 51 in Latttrop-Breklenkamp: wijzigen buitengevels (27 september 2001);

* Brandlichterweg 91 in Denekamp: verbouwen van een schuur (27 september 2001);

* Weerselosestraat 24 in Agelo: bouwen van een berging (27 september 2001);

* Ootmarsumsestraat 145 in Tilligte: het aanbrengen van een lichtreclame (Reclame) (27 september 2001);
* Brandlichterweg/Vrijdijk in Denekamp: plaatsen van een schuilhut (27 september 2001);

* Ambachtstraat 2 in Denekamp: plaatsen van een carport en een berging (27 september 2001);

* Johanninksweg 55 in Denekamp: plaatsen van een tuinhuisje (27 september 2001);

* Broekmatenweg 8 in Tilligte: bouwen van een garage/berging (27 september 2001);

* Anjerstraat 19 in Denekamp: plaatsen van een blokhut (27 september 2001);

* Bremstraat 12 in Denekamp: bouwen van een tuinhuisje (27 september 2001);

* De Kerkuil 106 in Denekamp: vergroten van een woning (27 september 2001);

* Frensdorferweg 58 in Lattrop: plaatsen van een schuurtje (27 september 2001);

* Kanaalweg 32 in Denekamp: uitbreiding van een overkapping (27 september 2001);

* Hoofdstraat 6 in Lattrop-Breklenkamp: bouwen van een opslagruimte en een uitloopruimte voor paarden (27 september 2001);
* v. Bentheimstraat 8 in Ootmarsum: plaatsen van een terras-overkapping;

* Campstede 15 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje;
* Alleeweg 11 in Ootmarsum: bouwen van een serre;
* Appellaantje 3 in Ootmarsum: vergroten van een woning met een aanbouw;

* Cellenkampstraat 7 in Ootmarsum: herbouwen van een woning en een schuur;

* De Wildbaan 1 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuis;
* Oldenzaalsestraat 27 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje;
* B. Vinckenstraat 46 in Ootmarsum: plaatsen van tuinhuis;
* Vasserweg 14 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje;
* Walstraat 13 in Ootmarsum: bouwen van een berging/carport;
* Stobbenkamp 6 in Ootmarsum: bouwen van een tuinhuis;
* S. v.d. Oyehof 8 in Ootmarsum: bouwen van een tuinhuis.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunning bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd. Waar geen datum is genoemd geldt een termijn van zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning.