Gemeente Weerselo

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en melding sloopvoornemen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de hierna vermelde aanvragen om sloopvergunning zijn ingekomen:


* Diekmanweg 26 te Denekamp. Het slopen van een schuurtje;
* Wolfsbergweg te Agelo. Slopen van een veldschuur.
De sloopplannen kunnen worden ingezien bij het taakveld Bouw en woningtoezicht, locatie Weerselo.

Verleende sloopvergunningen en positieve reacties op melding sloopvoornemen
Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* Holscherdijk 2 in Saasveld het slopen van een gedeelte van een landbouwwerktuigenloods (28 augustus 2001);
* Kerspelweg 21 in Tilligte: slopen van een garage annex berging (27 september 2001);

* Vollenhoekweg 19 in Tilligte: verwijderen van een kippenhok (27 september 2001);

* Disseroltweg 51 in Lattrop: slopen van een veestal (27 september 2001);

* Dorpsstraat 37 in Lattrop: slopen van een garage en berging (27 september 2001);

* Diekmanweg 26 in Denekamp: slopen van een schuurtje (27 september 2001);

* Villapark 21 in Ootmarsum: slopen van de kap van de woning.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd. Waar geen datum is genoemd geldt een termijn van zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning.