Gemeente Weerselo

SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u de burgemeester of een van de wethouders spreken ? Dat kan. U kunt daarvoor een afspraak maken met de bestuurssecretaresse. Deze is rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer: 0541 - 854108.

NIEUW TELEFOON- EN FAXNUMMER
Sedert week 30 beschikt de gemeente Denekamp over een nieuw telefoon- en faxnummer.

Telefoonnummer : 0541-854100
Faxnummer : 0541-854320

Ontwerp-telefoonlijst
De verhuizing van de diverse ambtelijke organisatieonderdelen is nagenoeg afgerond. Tijdens zo'n verhuisperiode kan er wel eens wat misgaan, zo ook met de interne telefoonlijst. In de gemeentelijke voorlichtingspagina die op 1 augustus jl. in Vizier op Noord-Oost Twente verschenen is, is abusievelijk het eerste ontwerp van de interne telefoonlijst van de nieuwe gemeente Denekamp opgenomen. Dit betreft een eerste ontwerp, dat in de uitprobeerfase van de nieuwe telefooninstallatie opgemaakt is. De ontwerp-lijst is verre van volledig en inmiddels zijn verschillende telefoonnummers weer gewijzigd. Indien u gebruik van deze ontwerp-lijst gaat maken dan loopt u grote kans de verkeerde persoon aan de lijn te krijgen. Dit veroorzaakt onnodig doorverbinden met bijbehorende wachttijd etc. U kunt de in de brieven van de gemeente vermelde doorkiesnummers gerust gebruiken, deze zijn namelijk actueel.
Zodra de verhuizing en de vakantieperiode achter de rug zijn zullen wij een publieksversie van de interne telefoonlijst publiceren.

De taakvelden op de verschillende locaties hebben de volgende doorkiesnummers.

TAAKVELDEN

DOORKIESNUMMER

Secretariaat bestuur

854108/854109

Taakveld Financieel Beleid

854110

Taakveld Financieel Beheer

854120

Taakveld Belastingen

854130

Taakveld Interne Zaken

854140

Taakveld Informatica en Automatisering

854160

Taakveld Personeel en Organisatie

854170

Taakveld Bestuurlijke en Juridische Zaken

854180

Taakveld Brandweer

854190

Taakveld Ruimtelijke Ordening

854200

Taakveld Bouw en Woning Toezicht

854210

Taakveld Milieu

854230

Taakveld Civiele Werken

854250

Taakveld Grondzaken

854260

Taakveld Beheer en Onderhoud

854270

Taakveld Welzijn

854280

Taakveld Sociale Zaken

854290

Taakveld Burgerzaken

854310