Provincie Groningen

Groningen, 15 augustus 2001 Persbericht nr.156

Brug Garnwerd opengesteld voor verkeer tot 8 ton

De brug over het Reitdiep bij Garnwerd is na een noodreparatie opengesteld voor verkeer met een asdruk tot 8 ton. Eerder deze week was de brug alleen toegankelijk voor verkeer met een totaalgewicht van 3,5 ton. Na de noodreparatie kan zwaarder verkeer weer gebruik maken van de brug. Verkeer met een hogere asdruk dan 8 ton moet gebruik maken van de omleiding via Aduard.
De verkeerssituatie is als gevolg van de reparatie gewijzigd: de rijbaan is versmald, zodat verkeer uitsluitend via één strook de brug kan passeren. Deze maatregel zal de komende maanden van kracht blijven.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.