Provincie Groningen

Groningen, 15 augustus 2001 Persbericht nr. 157

Uitnodiging aan de pers

Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl presenteert plannen voor nieuwe toekomst van delfzijl

Op woensdag 15 augustus a.s. zal projectleider Jan Franke van de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) in aanwezigheid van de aandeelhouders van de OMD (woningcooperatie, gemeente Delfzijl en provincie Groningen) het masterplan van de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl presenteren.
Deze persconferentie zal plaatsvinden om 9.00 uur in kamer 20 van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen.

In dit masterplan zijn de ruimtelijke ingrepen in samenhang uitgewerkt. Daarmee zijn de kaders voor de uitvoering van de plannen om Delfzijl een nieuwe toekomst te bieden, vastgelegd.

U wordt van harte uitgenodigd om bij deze persconferentie aanwezig te zijn.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129.