Provincie Flevoland

Flevoland aan de slag met Leader+

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, heeft onlangs de vier programmas goedgekeurd die Nederland heeft ingediend in het kader van Leader+. Dat betekent dat Flevoland aan de slag kan met het Ontwikkelingsplan Leader+ dat inmiddels door het provinciebestuur is vastgesteld. Met het Ontwikkelingsplan Leader+ Flevoland is een investering van ruim 24 miljoen gulden gemoeid die ten goede komt van de ontwikkeling van het platteland in Flevoland. De helft van die 24 miljoen wordt beschikbaar gesteld door de Europese Unie, de rest wordt volgens het principe van cofinanciering op tafel gelegd door onder meer het rijk, de provincie en de Flevolandse gemeenten. De provincie Flevoland is verheugd dat er nu met de uitvoering van Leader+ kan worden begonnen.

Het Leader-programma wordt in Nederland sinds ongeveer tien jaren uitgevoerd. Het is bedoeld om de plattelandsontwikkeling te stimuleren. Leader beoogt een brede versterking van zowel de sociale als de economische vitaliteit van het landelijke gebied. Bij deze versterking wordt veel waarde gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het Leader+ programma dat nu in gang is gezet, is de opvolger van de programmas Leader I en II. Flevoland maakte ook al van het leader II programma gebruik.

Bij de uitvoering van Leader is een belangrijke rol weggelegd voor zogenaamde Lokale Actie Groepen. Een Lokale Actie Groep is een onafhankelijke groep van partners in een gebied waarin de verschillende sociaal-economische belangen evenwichtig vertegenwoordigd zijn. In de Lokale Actie Groep Leader+ Flevoland zijn onder meer de gemeenten Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde en Lelystad vertegenwoordigd, evenals organisaties als NLTO, Dorpsbelangen, het Flevolands Bureau voor Toerisme, Landschapsbeheer Flevoland, vrouwen- en jongerenorganisaties en de provincie Flevoland zelf.

Nu de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gegeven aan de Nederlandse initiatieven voor Leader+, kunnen in Flevoland projecten worden aangemeld waarbij het Ontwikkelingsplan Leader+ Flevoland uitgangspunt is bij de beoordeling van aanvragen. In dat Ontwikkelingsplan is de verbetering van de leefbaarheid van het Flevolandse platteland het centrale thema. Dat houdt in dat de projecten zich richten op de samenwerking tussen verschillende organisaties of groepen in een dorp. Ook vernieuwende initiatieven voor het verbeteren van de leefomgeving, het versterken van de cultuurhistorie en nieuwe economische activiteiten maken kans op een bijdrage vanuit Leader+.

Voor meer informatie over de criteria waaraan projecten voor Leader+ moeten voldoen en over de manier waarop projecten moeten worden aangemeld en worden beoordeeld, kunt u contact opnemen met de afdeling Programma Management Europa van de provincie Flevoland: Mireille Korterik, telefoon 0320 265 676 of email Korterik@flevoland.nl.

Datum 15-08-2001 Nummer 2001-074