Actueel

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Buitenamstel moet psychiatrisch patiënt opnemen

Bron: Rechtbank Amsterdam

Datum actualiteit: 15-08-2001

De gemeente Amsterdam heeft op 12 augustus jl. in kort geding gevorderd dat Buitenamstel gevolg zou geven aan een door de burgemeester gegeven bevel een psychiatrisch patiënt op te nemen in een van haar klinieken. De fungerend president van de rechtbank Amsterdam heeft deze eis toegewezen en bepaald dat Buitenamstel binnen 6 uur na de uitspraak uitvoering zou geven aan genoemd bevel. Op grond van artikel 24 van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) bestaat voor psychiatrische ziekenhuizen de verplichting om patiënten op te nemen als de burgemeester dit beveelt. Het verweer van Buitenamstel dat zij vanwege capaciteitsproblemen niet in staat is (crisis-)patienten op te nemen werd door de rechter niet gehonoreerd.