Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
110

Directie:
voorlichting

15-08-2001

Status:
informatie

Nieuwe voorzitter Commissariaat voor de Media

Prof. dr. Jan van Cuilenburg is bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van het Commissariaat voor de Media in Hilversum. Hij was voorgedragen door staatssecretaris Van der Ploeg (Media). De benoeming gaat in op 1 oktober. Van Cuilenburg (1946) is sedert 1981 hoogleraar Communicatiewetenschap, in het bijzonder voor communicatiebeleid en mediamanagement. Sinds 1988 is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens hoogleraar-directeur van 'Het Persinstituut'. Hij bekleedt daarnaast diverse bestuursfuncties, met name op terrein van communicatie, media en informatie. Van Cuilenburg was van 1988 - 1998 bestuurslid en later voorzitter van het Bedrijfsfonds voor de Pers.
Van Cuilenburg volgt als voorzitter drs. H. Koetje op, die in december 2000 werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Vriezenveen. De leiding van het Commissariaat voor de Media bestaat uit drie personen: naast Van Cuilenburg zijn dat drs. L. van der Meulen en mw. mr. I. Brakman. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk.

Het Commissariaat voor de Media is belast met het toezicht op naleving van de Mediawet; het wijst zendtijd toe voor landelijke, regionale en lokale omroep en verleent toestemmingen voor commerciële omroep. Het adviseert de staatssecretaris over aangelegenheden die de Mediawet betreffen. Het Commissariaat is door het kabinet ook belast met de monitoring van mediaconcentraties.

omhoog laatst bijgewerkt 15-08-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl