Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 15 augustus 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

H. Roland Holststraat 7 en 8, woonkamer uitbreiden. Kalundborg 15, woonkamer uitbreiden.
Kanaalweg 61, voorgevel vernieuwen.
s-Gravenweg 244, woonhuis uitbreiden.
Van Beethovenlaan 43, woonhuis veranderen.
Bermweg 167, toegangshek bouwen.
Max Havelaarburg 1, dakkapel veranderen.
Merelhoven 269, woonhuis/entree uitbreiden.
Kringdans 2 t/m 64, GSM-antenne plaatsen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. H. Roland Holststraat 7 en 8, woonkamer uitbreiden.
2. Kalundborg 15, woonkamer uitbreiden.

3. Van Beethovenlaan 43, woonhuis veranderen.
4. Warenarburg 1-5, fietsenstalling plaatsen.
5. Othello 28, tuinhuisje plaatsen.

6. Pergolesistraat 1, dakkapellen aanbrengen.
Aan de bij 1 tot en met 4 genoemde aanvragen om bouwvergunning en de bij 5 en 6 genoemde melding van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 16 augustus 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN

Verzenddatum 8 augustus 2001:
Kralingseweg 4, garage vervangen.
Jan van Kanrede 28, dakkapel aanbrengen.
Ernst Barlachrade 2, blokhut plaatsen (toegekende melding). Lofoten 24, dakkapellen vergroten.
Merelhoven 275, serre bouwen (toegekende melding). Korenmolen 22, houten berging bouwen (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.