CDA

Atsma: Breed draagvlak heeft minister Brinkhorst tot inkeer gebracht

CDA Tweede Kamerlid Joop Atsma is na het debat van 15 augustus jl. over de hoge strafkortingen voor boeren getroffen door MKZ hoopvol gestemd. "De minister heeft nu een aantal concrete toezeggingen gedaan die leiden tot een realistischere afwerking van het MKZ-drama." De minister had een brede coalitie van kritische volksvertegenwoordigers tegenover hem. "Het is nieuw dat nu ook Groen Links en PvdA kritisch zijn over het beleid van de minister. Dat brede draagvlak heeft Brinkhorst waarschijnlijk tot inkeer gebracht."

Samenwerking LTO
De belangrijkste toezegging noemt Atsma dat de gevallen opnieuw bekeken worden. Niet alleen door het ministerie, maar in samenwerking met de land- en tuinbouworganisatie LTO. "Dat is wat wij al sinds het ontstaan van de strafkortingen-discussie hebben geroepen. Het is van groot belang dat de sector zelf betrokken wordt bij de afwikkeling van deze zaak."

De minister zegde tijdens het debat toe dat de evaluatie nog voor het einde van het reces plaats zal vinden. Atsma: "Dat wachten we nu af en mocht er dan weer een reden zijn om het debat aan te gaan, dan kan dat meteen als de Kamer weer bij elkaar komt. Dan krijgt de minister alsnog een motie om de oren waarin gevraagd wordt de veel te hoge strafkortingen terug te brengen. Bij deze minister geldt nou eenmaal "eerst zien dan geloven." Er waren immers drie debatten voor nodig om deze toezegging te krijgen."