KPMG

15-08-2001
KPMG: "Niet alle e-initiatieven zijn gedoemd te mislukken"

Internetbedrijven die hun organisatievorm baseren op de oude economie en profiteren van de positieve effecten van IT en internet, hebben de meeste kans succesvol te zijn. Uit onderzoek van KPMG Consulting blijkt dat vooral ondernemingen die vanuit de bestaande omgeving actief worden op het gebied van e-business de Click-and-Mortars, Dot.corps en in mindere mate Spin outs - het meest succesvol zijn met e-initiatieven. Bedrijven die alleen de criteria van de nieuwe economie hanteren de Dot.coms lopen de meeste kans om te mislukken. Uit het onderzoek blijkt dat e-initatieven die ondersteund worden door een fysieke aanwezigheid (brick-and-mortar) in plaats van slechts een virtuele aanwezigheid, het meest succesvol zijn. Deze organisaties kunnen e-initiatieven gemakkelijker tot een succes maken, aangezien zij in staat zijn om zowel aan de oude als de nieuwe economische maatstaven te voldoen.

Volgens R. van der Valk van KPMG Consulting wordt het steeds duidelijker dat de oude merken en de daarmee gepaard gaande oude economie hun greep op de e-commerce markt aan het heroveren zijn. Van der Valk: Het zijn de Kijkshop.nls en de Univé.nls van deze wereld tegen de Boo.coms en Letsbuyit.coms. Dit komt enerzijds doordat de oude merken zich voornamelijk richten op dezelfde markt als de traditionele organisatie die zij door en door kennen, anderzijds doordat zij consumentenvertrouwen genieten en door internet beter, sneller en flexibeler in staat zijn in te spelen op de steeds veranderende consumentenwensen.

Van der Valk constateert dat van de onderzochte bedrijven de greenfields er ondanks hun optimisme over de markt er op zijn minst twijfelachtig voor staan. Dit is geheel in samenspraak met de geschetste criteria voor greenfields. De flexibiliteit en de onafhankelijkheid van een greenfield wegen vaak niet op tegen de gevestigde back-office van de Click-and-Mortars en de Dot.corps, om maar niet te spreken van de onvoorspelbare marktontwikkelingen en de hoge transactiekosten waar je als greenfield voornamelijk mee te kampen hebt.

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039