Ingezonden persbericht


Den Haag, 15 augustus 2001

SP pleit voor onderzoek gevolgen marktwerking in de zorg

Het dreigende faillissement van de grootste thuis- en kraamzorgorganisatie NTN, is voor de SP reden om aan te dringen op een onderzoek naar de gevolgen van marktwerking in de zorg. SP-Kamerlid Agnes Kant is zeer bezorgd over de recente ontwikkelingen waaruit blijkt dat aandeelhouders bepalen of hulpbehoevenden al of niet zorg krijgen. De thuiszorgsector heeft in het verleden negatieve ervaringen opgedaan met marktwerking. Het is niet voor niets dat deze bevroren zijn.

Kant: "Het is onbegrijpelijk dat Paars niet de gevolgen van de marktwerking in de zorg wil onderzoeken, maar dat er wel nieuwe experimenten op stapel staan."

In debatten over de kraamzorg kwam naar voren dat zorginstellingen bij de invoering van marktwerking onverantwoordelijk lage prijsafspraken maakten met de verzekeraars om te kunnen concurreren. Hierdoor kwam de kwaliteit van de zorg in gevaar. Nu blijkt dat de grootste thuis- kraamzorginstelling op de rand van het faillissement staat doordat aandeelhouders weigeren nog langer te investeren. Dit is voor de SP opnieuw het bewijs dat marktwerking in de zorg ongewenste gevolgen heeft.

Kant heeft over de recente ontwikkelingen vragen gesteld aan minister Borst. Daarin pleit zij onder meer voor een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van marktwerking in de zorg. Ook vraagt zij geplande experimenten niet te starten.

Informatie:

Agnes Kant 06 51262918