Rechtbank AssenVerbod belastingambtenaar te beleggen voor derden
Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 15-08-2001

De bestuursrechter heeft een aan een ambtenaar van de belastingdienst opgelegd verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten in stand gelaten. De betrokken ambtenaar is actief als belegger voor een aantal collega's, vrienden en kennissen.

Volgens de bestuursrechter worden aan de integriteit en onafhankelijkheid van de belastingdienst terecht hoge eisen gesteld en er wordt van de zijde van de dienst terecht getracht de kans op belangenverstrengeling zoveel mogelijk te voorkomen. Het verrichten van nevenwerkzaamheden door belastingambtenaren is daarom aan banden gelegd. Zo is het een ambtenaar bij de belastingdienst verboden nering of handel te drijven indien hiermee wordt beoogd winst te behalen. Het krachtens beheersovereenkomst beleggen van f 775.000,- voor een groep van veertien collega's, vrienden en kennissen, waarbij de belastingambtenaar bij eventuele koerswinst een percentage ontvangt van maximaal 25%, valt onder dit verbod.