Gemeente Amsterdam


|
Extern bureau helpt achterstanden Sociale Dienst aan te pakken

Extern bureau helpt achterstanden Sociale Dienst aan te pakken

Het college heeft besloten de interim-directeur van de Sociale Dienst te machtigen om een extern bureau in te schakelen voor het wegwerken van de achterstanden. Het gaat hierbij met name om de achterstanden bij het afhandelen van de zogenaamde beëindigingsonderzoeken. Het college wil alles in het werk stellen om de achterstanden voortvarend ter hand te nemen.

Bij de Sociale Dienst is onvoldoende personeel om dit op eigen kracht te doen. Daarom machtigt het college de interim-directeur om een extern bureau in te huren om de achterstanden voor het einde van dit jaar weg te werken.

Bij beëindigingsonderzoeken wordt bekeken of er wederzijds rechten en/of plichten bestaan op het moment dat de (bijstands)uitkering wordt beëindigd. Dit onderzoek moet binnen een half jaar na het beëindigingsbesluit worden uitgevoerd. Het exacte aantal dossiers dat moet worden bekeken, is nog niet bekend. De inschatting is dat de kosten tussen de 3 miljoen ( 1.361.340) en 6 miljoen gulden ( 2.722.681) zullen liggen. De dekking wordt gevonden in de beschikbare UNA-gelden.

Het wegwerken van deze achterstanden maakt onderdeel uit van de maatregelen die minister Vermeend in juli aan Amsterdam heeft opgelegd. Om de maatregelen kracht bij te zetten heeft de minister aangekondigd de voorschotten op de uitbetaling van de bijstandsuitkeringen voor 2001 te verlagen. Per 1 augustus wordt de reeds opgelegde korting verhoogd van 9 miljoen gulden ( 4.084.021) naar 13, 6 miljoen gulden ( 6.171.410). Op 4 juli is de beschikking over dit bedrag afgegeven. De gemeente kan binnen zes weken tegen deze beschikking bezwaar indienen. Voor de overige aanwijzingen geldt een reactieperiode van acht weken. Om het recht op bezwaar te behouden heeft het college besloten formeel bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de minister om de voorschotten te verlagen.

Marga Kuperus


-

© gemeente Amsterdam - 15-08-2001