Raad voor het openbaar bestuur

Het nieuws van de Rob is op 10 augustus 2001 bijgewerkt. Op vrijdag 24 augustus heeft de Raad een extra vergadering ingelast. Op deze vergadering zal het werkprogramma 2002-2005 aan de orde komen. Verder zal de Raad zich buigen over de strategie, en werkwijze van Raad en secretariaat.

Voor de vergadering van 13 september 2001 staan de volgende onderwerpen op de agenda:

- Interactief bestuur en politieke democratie;
- Startnotitie over het integraal veiligheidsplan;
- Internet en openbaar bestuur.

Het advies over de Taakontwikkeling politie is uitgebracht. Het is in wordformaat te downloaden vanaf deze site. Ook de voorstudie die in mei is verschenen is vanaf deze plaats te downloaden.

De Raad heeft op 12 juli onder andere gesproken over de in ontwikkeling zijnde adviezen betreffende het Grotestedenbeleid en het integraal waterbeleid. Beide onderwerpen zullen in de vorm van concept-adviezen in een gezamenlijke vergadering met de Raad voor de financiële verhoudingen op 13 september worden besproken. Kort daarna zullen de adviezen worden uitgebracht.

Per 1 september 2001 verlaten mevrouw dr. M.W.M de Vries (Miranda) en de heer drs. B. De Vries (Bob) het secretariaat Rob/Rfv. Miranda wegens het aanvaarden van een functie als coördinator grotestedenbeleid bij de gemeente Dordrecht. Bob vertrekt om zich in Zweden te gaan vestigen.

Op het secretariaat staan mede door het vertrek van bovengenoemde medewerkers een paar vacatures open voor zowel adviesmedewerker als senior adviesmedewerker. Voor een van de vacatures strekt enige kennis van en/of affiniteit met de financiële verhoudingen tot aanbeveling . Nadere informatie is beschikbaar op het secretariaat (telefoon: 070 - 426 7540).