Gemeente Zaanstad

Extra aandacht voor 0-6 jarigen

woensdag 15 augustus 2001

Extra aandacht voor 0-6 jarigen

De gemeente Zaanstad krijgt van het Rijk ruim fl. 650.000,-- ( 294.957,14) om een aantal extra taken van consultatiebureaus in de regio Zaanstreek-Waterland uit te laten voeren. Het grootste deel hiervan wordt gebruikt voor uitbreiding van personeel.

Het ministerie van VWS heeft fl. 653.003,53 ( 296.320,08) beschikbaar gesteld om ontwikkeling-achterstanden van kinderen tot 6 jaar als gevolg van levensomstandigheden en/of ontwikkelings-stoornissen te voorkomen danwel zoveel mogelijk verminderen. Hiervan wordt fl. 500.000,-- ( 226.890,10) in personeel gestoken. Volgens de wethouder van volksgezondheid, Arjan Klein Nibbelink is dat broodnodig. 'Wat je nu ziet, is dat de meeste aandacht voor deze leeftijdscategorie uitgaat naar de zuigelingenperiode. De jaren daarna zien consultatiebureau-artsen en wijkverpleegkundigen de kinderen veel minder'.

Meeste aandacht in het eerste jaar
In minuten uitgerekend heeft een consultatiebureau-arts gemiddeld per kind 42,5 minuten per jaar te besteden. Gezien de opbouw van het basispakket gaat hiervan ongeveer 60% naar de zuigelingentijd, waardoor er voor kinderen ouder dan 1 jaar nog maar 15 minuten per jaar overblijft, inclusief administratie en dat soort taken. 'Bij een dusdanige krapte in tijd, is het moeilijk om enerzijds basiszorg te leveren, en anderzijds meer aandacht en zorg aan te kunnen bieden aan kinderen die een verhoogd risico lopen. Als je meer personeel hebt, kan je meer aandacht geven aan de kinderen die ouder zijn dan één jaar', aldus Klein Nibbelink.

Bijzondere projecten
Naast uitbreiding in personeel, wordt fl. 25.000,-- ( 11.344,05) gestoken in het verbeteren van de registratie, en fl. 40.000,-- ( 18.151,21) voor scholing aan personeel. Daarnaast is fl. 30.000,-- ( 13.613,41) begroot voor het ontwikkelen van een eenduidige aanpak bij kindermishandeling en fl. 60.000,-- ( 27.226,81) voor huisvesting en personeel voor o.a. het organiseren en uitbreiden van opvoedingsspreekuren in de wijkgebouwen en het creëren van dependances van de Opvoedwinkel in de Thuiszorgwinkel.

Goed overleg
De afspraken over de besteding zijn gemaakt in goed overleg met de portefeuillehouders van de omliggende gemeenten.