Gemeente Oud-Beijerland

Collecteopbrengsten

In de periode van 18 tot en met 24 maart jl. jl. is een collecte gehouden door het Nationaal Reumafonds. De opbrengst van deze inzameling bedroeg f 10.046,90.