Gemeente Oud-Beijerland

Kapvergunning verleend voor:

03-08-01

het kappen van een strook bosplantsoen op het perceel Prinses Irenestraat 8 (achterterrein) waaronder de volgende bomen onder kapvergunning vallen : 10 esdoorns, 5 elzen en 9 meidoorns

Gemeentebestuur Oud-Beijerland

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

09-08-01

het verwijderen van asbest uit een stookruimte op het perceel Weegpad 13;

dhr. J.J. Schoot

Weegpad 13

3262 CL Oud-Beijerland

2

09-08-01

het verwijderen van asbest uiit een stookruimte op het perceel Jan Lievenslaan 1;

de heer A. Spuij

Jan Lievenslaan 1

3262 ND Oud-Beijerland

2

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

08-08-01

het plaatsen van max. 5 reclameborden t.b.v. de Femina Beurs in Ahoy van 01-10-01 t/m 14-10-01;

Driehoek Buitenreclame Benelux B.V.

mw. A. Mullens

Rietseweg 810

5032 SC Tilburg

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).

Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :
1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Dienst Bestuur, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41
WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :


01-07-01


plaatsen van een dakkapel op het perceel Bunche erf 10

R.J. Schreurs

Bunche erf 10

3263 SE Oud-Beijerland

06-07-01

wijzigen van een loods op het perceel Edisonstraat 8 C;

Fortron B.V.

Edisonstraat 8 C

3261 LD Oud-Beijerland

27-07-01

vergroten van een schoolgebouw op het perceel Weegpad 13-15;

Gemeente Oud-Beijerland

mw. J.J. Hillebrand-Beuk

W. van Vlietstraat 6;

3262 GM Oud-Beijerland

31-07-01

plaatsen van 2 vluchttrappen op het perceel Merel 9;

Stichting Zuidwester

Postbus 16

3240 AA Middelharnis


01-08-01


vergroten van een dakkapel op het perceel Prins Hendrikstraat 12;

dhr. H.A. Duifhuizen

Notenhof 4

3264 TD Oud-Beijerland


01-08-01


plaatsen van een serre op het perceel Multatulipad 5;

dhr. L.K. Botter

Kamille 7

4007 VP Tiel


02-08-01


vergroten van een woning op het perceel Karel Doormanstraat 38;

dhr. A.G. Brussaard

Johan Vermeerstraat 5

3262 HK Oud-Beijerland


03-08-01

plaatsen van een dakopbouw op het peceel Van Speijkstraat 36;

Dhr. M.W Prins

Van Speijkstraat 36

3262 PV Oud-Beijerland

07-08-01

wijzigen van een gevel op het perceel Oostdijk 17;

Scarlett Byoux B.V.

Oostdijk 17

3261 KB Oud-Beijerland

08-08-01

plaatsen van een bedrijfspand op het perceel Ferrarilaan;

De Groot & Van der Zeeuw

Spuidijk 3

3262 LH Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

03-08-01

verwijderen van asbesttegels op het perceel Koninginneweg 126;

Ardi Project B.V.

Bijdorp West 24

2992 LC Barendrecht

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39