Horses of the DutchRecreatief routenetwerk voor ruiters- en aanspanningen. RECREATIEF ROUTENETWERK VOOR RUITERS- EN AANSPANNINGEN IN HET WAARDEVOL CULTUURLANDSCHAP MIDDEN-LIMBURG

Onlangs is het routenetwerk voor ruiters en aangespannen wagens in Midden-Limburg geopend. Zeven gemeenten hebben de afgelopen jaren samengewerkt in een regionaal ruiteroverleg. Samen met vertegenwoordigers van deze gemeenten, de Stichting Recreatie Roerdalen, Staatsbosbeheer, particuliere landeigenaren en beheerders, manege-eigenaren en de Stichting Recreatie Ruiter is er gewerkt aan een uitgebreid netwerk van bewegwijzerde routes voor zowel ruiters als aangespannen wagens. Dit nieuwe netwerk is opgesteld om zowel de ruiter als de menner de mogelijkheid te bieden meerdaagse tochten te rijden met onderweg overnachtingsmogelijkheden voor henzelf en het paard.

Het knooppuntensysteem
Met het nieuwe routenetwerk (ca. 250 km), willen we de ruiter wegwijs maken in deze afwisselende regio. Een groot gedeelte van dit netwerk is tevens per aangespannen wagen (tot maximaal 6 personen) te rijden. De routes strekken zich uit vanaf de gemeente Swalmen tot in de gemeente Susteren (allemaal in een straal van ± 15 km. rond Roermond). Dit routenetwerk bevindt zich aan de oostelijke zijde van de Maas en sluit aan op de in Duitsland bestaande ruiterroutes. Het netwerk bestaat uit knooppunten, die allemaal genummerd zijn. Bij elk knooppunt kan een keuze gemaakt worden uit meerdere richtingen. Aan de hand hiervan bepaalt ieder zelf zijn tocht.

De bijbehorende informatiefolder (tevens routeplanner), biedt een overzichtskaart, informatie over stallings- en
overnachtingsmogelijkheden en maneges. De routes zijn zo uitgezet dat er veilig gereden kan worden in een landelijke omgeving. Tevens zijn de bezienswaardigheden zoveel mogelijk in de routes opgenomen.

Wij nodigen ruiters en menners uit om te komen genieten van dit nieuwe routenetwerk in het veelzijdige Midden-Limburg. Diegenen die geen eigen paard hebben, kunnen met maneges afspraken maken, zodat zij groepstochten onder leiding van manege-instructeurs kunnen maken.

Voor informatie en het bestellen van de folder kan er contact opgenomen worden met:
De Stichting Recreatie Roerdalen
Meinweg 2
6075 NA Herkenbosch
Tel.: 0475-528506/07
Fax: 0475-528519
Emailadres: srr@hetnet.nl©1999 Horses of the Dutch - All rights reserved read our Disclaimer