Kunstopdracht 't Broek/Pauluslocatie
In de wijk 't Broek is een stadsvernieuwingsproject van de gemeente Arnhem gestart. In het kader hiervan is een budget gereserveerd voor de beeldende kunst. Stadsvernieuwingsprojecten worden vanuit de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving in nauwe samenwerking met een werkgroep van bewoners en betrokken partijen gerealiseerd.

Opdracht en locatie
De kunstopdracht richt zich op de Pauluslocatie, op de hoek van de Johan de Wittlaan en de Voetiuslaan. Deze locatie biedt nu plaats aan een buurthuis, de Pauluskerk, het consultatiebureau voor de Thuiszorg en de Paulusschool. De huidige bebouwing wordt gesloopt. Volgens de plannen komt op deze locatie nieuwbouw voor de school, het buurthuis en het consultatiebureau. Tevens zullen er door woningbouwcorperatie Vivare woningen worden gebouwd. De plannen voor het gebied zijn ontworpen door de architecten Wismans & de Jong uit Arnhem. In het voorjaar van 2002 zal worden gestart met de bouw van de eerste fase. Voor de kunstopdracht wordt met name gedacht aan een geïntegreerd kunstwerk in het nieuw te bouwen gebied. Het terrein tussen de school, het buurthuis en het fietspad, de centrale ader van de wijk, is door de werkgroep aangeduid als geschikte locatie. Gevraagd wordt een kunstwerk dat betekenis zal krijgen voor de bewoners van de wijk, de schoolkinderen en de fietsers op de doorgaande route.

Budget
Voor dit project is een budget beschikbaar van F 45.000,- (Euro 20.420,10) incl. honorarium, vervaardigings- en plaatsingskosten, BTW etc.

Procedure
Arnhemse professionele kunstenaars, die belangstelling hebben voor de opdracht worden verzocht te reageren door middel van het inzenden van relevante en actuele documentatie (maximaal A4 formaat en voorzien van een uitgebreide curriculum vitae, geen ontwerpen). Op basis van het ingezonden materiaal zal de adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving in samenspraak met een aantal vertegenwoordigers van de wijk maximaal 2 kunstenaars uitnodigen voor het maken van een schetsopdracht. Voor de schetsopdracht is F 2.000,- (Euro 907,57) incl. BTW, per kandidaat beschikbaar. De definitieve keuze wordt in overleg met de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving en de wijkbewoners aan het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem voorgelegd.
Na afronding van de selectieprocedure wordt de documentatie geretourneerd.

De sluitingsdatum voor het toesturen van de documentatie is 24 augustus 2001. Documentatie die na deze datum binnenkomt kan niet in behandeling worden genomen.

Het documentatiemateriaal kunt u sturen naar: Gemeente Arnhem, dienst CEWES Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving t.a.v. Mirjam Dijkstra Postbus 5283
6802 EG Arnhem, o.v.v. Kunstopdracht 't Broek

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Mirjam Dijkstra, telefoonnummer 026-3774858.