Uitslag keuze kunstwerk Van Ossietzkyplantsoen

Het werk van Gerard van Rooy dat bij de vijver van het Carl van Ossietzkypantsoen komt te staan.

Op donderdag 1 maart 2001 hield de gemeente Arnhem in cultureel centrum Rijkerswoerd een informatieavond over de komst van twee nieuwe kunstwerken in de wijk. Tijdens deze avond konden de bewoners van Rijkerswoerd kennis maken met drie ontwerpen. Het eerste ontwerp was 'De Poort' van Thom Puckey. Een sculptuur dat begin volgend jaar wordt geplaatst op de plek waar de Marga Klompélaan overgaat in het Stuitbos.

Keuzemogelijkheid
Voor het andere kunstwerk - dat bij de vijver aan het Carl van Ossietzkyplantsoen komt - werden twee ontwerpen gepresenteerd: één van Gerard van Rooy en één van Arie Berkulin, beiden beeldhouwers. Tijdens de avond werd informatie gegeven over beide kunstenaars en hun werken. Vervolgens konden de bewoners hun voorkeur uitspreken voor een van de kunstwerken.

Voorgeschiedenis
Tijdens de ontwerpfase van de wijk Rijkerswoerd zijn locaties aangewezen die geschikt zijn voor een kunstwerk. Het Carl van Ossietzkyplantsoen is zo'n locatie die destijds werd aangewezen voor de plaatsing van een beeld. De commissie Beeldende Kunst en Vormgeving (een adviescommissie voor Burgemeester en Wethouders als het gaat om beeldende kunst in de openbare ruimte) is enige tijd geleden bij vijf Arnhemse en niet-Arnhemse kunstenaars op atelierbezoek geweest. Kunstenaars hebben namelijk altijd wel een aantal ontwerpen paraat die zij graag eens zouden willen uitvoeren.

Kandidaten
Na een selectieprocedure bleven er twee kunstenaars over - Arie Berkulin en Gerard van Rooy - waarvan de werken geschikt werden bevonden voor het Carl van Ossietzkyplantsoen. Zij zijn vervolgens uitgenodigd om de locatie te bekijken en na te gaan welk werk uit hun oeuvre hier voor geschikt zou zijn.

Uitslag
Na de informatieavond op 1 maart jongstleden hadden de bewoners van Rijkerswoerd nog een week de tijd om hun voorkeur kenbaar te maken. Uiteindelijk leverde dat twintig reacties op. En wat wil het toeval? Beide kunstwerken kregen evenveel stemmen. Tien mensen kozen voor Arie Berkulin en evenveel gaven de voorkeur aan Gerard van Rooy. Om deze patstelling te doorbreken is vervolgens besloten om de knoop door te laten hakken door de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Een meerderheid van de commissie koos uiteindelijk voor het werk van Gerard van Rooy.