EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Europese Commissie haalt bakzeil in Bangladesh zaak

Medio 1997 heeft de Europese Commissie opdracht gegeven aan de lidstaten om in totaal meer dan 100 miljoen euro aan invoerrechten terug te vorderen van textielimporteurs. Een onderzoek in Bangladesh van de Europese Commissie heeft aan het licht gebracht had dat duizenden certificaten van oorsprong ten onrechte waren afgegeven door de autoriteiten in Bangladesh. Daardoor zou ten onrechte geprofiteerd zijn van lagere invoerrechten.

In Nederland heeft een groot aantal gedupeerden zich aangemeld bij het Importplatform, een samenwerkingsverband van EVO, Andersen en Foreign Trade Association. Namens dit platform heeft Andersen juridische procedures aangespannen om het ongelijk van de Europese Commissie aan te tonen. Uit de informatie die in de juridische procedures boven tafel kwam, is gebleken dat zowel de autoriteiten in Bangladesh als ook de Europese Commissie al vele jaren op de hoogte waren van de onjuiste afgifte van certificaten van oorsprong. Het feit dat de Europese Commissie er niets aan deed is door de bevoegde autoriteiten in Bangladesh opgevat als een stilzwijgende goedkeuring. Het feit dat de Europese Commissie al eerder van de praktijken in Bangladesh op de hoogte was, maken de navorderingen onrechtvaardig.

Na vier jaren van juridische procedures heeft de Europese Commissie beslist dat de miljoenen euro's aan nagevorderde invoerrechten aan de getroffen importeurs moeten worden teruggegeven. De Europese Commissie wilde blijkbaar niet het risico lopen dat het Hof van Justitie zich in een beroepsprocedure over deze zaak zou uitspreken. In een recente vergelijkbare zaak die Andersen heeft gevoerd, heeft het Hof van Justitie de Europese Commissie ook al in het ongelijk gesteld en geoordeeld dat de Europese Commissie nalatig was geweest.