EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Duitse kilometerheffing jaagt Nederlands bedrijfsleven op kosten

Verladersorganisatie EVO vindt de voorstellen van de Duitse regering voor invoering van een kilometerheffing voor het vrachtverkeer zorgwekkend. Vanaf 2003 moeten vrachtauto's met een gewicht vanaf 12 ton voor het gebruik van autosnelwegen gaan betalen. Deze varieert van 27 tot 37 pfennig per kilometer.

Volgens EVO hebben de Duitse tolplannen verstrekkende gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederlandse verladers en vervoerders. Zo wordt een retourrit op München met een vrachtautocombinatie al gauw zo'n 600 à 700 gulden duurder. Het Duitse bedrijfsleven wordt daarvoor waarschijnlijk gecompenseerd, door de verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

EVO is om een aantal redenen teleurgesteld. In de eerste plaats beperkt de maatregel zich ten onrechte tot het vrachtverkeer. EVO ziet meer in de invoering van een algemene kilometerheffing voor alle weggebruikers, dus ook personenauto's. In de tweede plaats is niet duidelijk wat de grondslag is van de heffing. Deze lijkt tamelijk willekeurig berekend. In de derde plaats vindt EVO het onverstandig om de heffing uitsluitend te beperken tot het autosnelwegennet. Dit leidt tot verstopping van het onderliggende wegennet.

EVO is van mening dat een dergelijke maatregel om een Europese aanpak vraagt. Door het eenzijdige beleid van Duitsland is de kans groot dat andere landen in Europa dit voorbeeld snel zullen volgen. Hiermee is de kans op een verdere harmonisatie van belastingen op het verkeer en vervoer praktisch verkeken.