Verbond van verzekeraars

Uitkomsten onderzoek Consumentenbond over Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

De Consumentenbond heeft een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de advisering voor woonhuisbeveiliging door beveiligingsbedrijven. Deze beveiligingsbedrijven betreffen zowel de de erkende als de niet-erkende PKVW bedrijven.

Uit het onderzoek, waarvan de uitkomsten inmiddels in de diverse media zijn verschenen, komt naar voren dat slechts 11 procent van de onderzochte erkende PKVW-bedrijven een advies afgeeft dat voldoet aan de eisen die het keurmerk aan woonhuisbeveiliging stelt. De onderzochte adviezen, die niet aan de eisen voor het PKVW voldeden, betreffen zowel onder- als overbeveiliging.

Uitkomsten teleurstellend
Het Verbond heeft kennisgenomen van het onderzoek, en betreurt de uitkomsten ervan. Volgens het Nederlands Politie Instituut, dat tot het einde van dit jaar het keurmerk zal beheren, dient een verklaring hiervoor met name gezocht te worden in aanloopproblemen. Het Verbond gaat ervan uit dat het onderzoek een vertrekpunt betreft, van waaruit deze aandachtspunten zo snel mogelijk structureel opgelost dienen te worden.

Bondig, augustus 2001