Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Informatie over de deadline Basisregistratie Percelen

15 augustus 2001 - Bij het Mestloket komen veel vragen binnen over de procedure voor het indienen van gegevens ten behoeve van de Basisregistratie percelen. De deadline voor het indienen van gegevens verstrijkt formeel vandaag, 15 augustus. Ondernemers die bij het verstrijken van de deadline nog geen perceelsopgave hebben ingediend, zullen binnen enkele dagen een brief ontvangen, waarin het ministerie hen oproept dit binnen 10 werkdagen alsnog te doen. Het Mestloket zal in ieder geval tot 1 september bereikbaar blijven voor vragen over de Basisregistratie Percelen. Ondernemers die overdag moeite hebben een medewerker te spreken te krijgen doen er verstandig aan om in de avond te bellen. Het aantal telefoontjes naar het Mestloket is dan veel lager. Het Mestloket is van 08.30 uur tot 20.30 uur bereikbaar.