Martinair

MARTINAIR VERWACHT 2E HALFJAAR 2001 AANZIENLIJK BETER RESULTAAT DAN IN 2000

SCHIPHOL, 15 augustus 2001 - Martinair heeft over het eerste halfjaar van 2001 als operationeel resultaat voor belastingen een verlies geboekt van EUR 29 mln (1e halfjaar 2000 een verlies van EUR 35 mln). Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat het 1e halfjaar seizoenmatig het zwakste halfjaar is.

Door prijsverhogingen en het afdekken van dollar en kerosine risico mag over het tweede halfjaar een veel beter resultaat worden verwacht dan in 2000.
Bij een gelijkblijvende situatie op de vrachtmarkt zal het verlies dit jaar, zo is de verwachting, dan ook niet verder oplopen. De onzekerheid op de vrachtmarkt - met name in het Verre Oosten - maakt een betrouwbare voorspelling hiervan echter moeilijker dan ooit. Voor geheel 2001 zal Martinair als gevolg van eerder ingezette efficiency- en besparingsmaatregelen en een aangepaste vlootinzet naar verwachting een forse verbetering van het resultaat te zien geven ten opzichte van vorig jaar.

Martinair kan als één van de weinige luchtvaartmaatschappijen in de wereld zowel in de zomer- als in de winterperiode het gebruik van haar vliegtuigen optimaliseren door de mogelijkheid vliegtuigen om te bouwen van vracht naar passage of omgekeerd. Martinair verwacht daardoor het effect van de economische teruggang op haar resultaten te kunnen beperken.

Uit informele gesprekken met de Europese Commissie hebben de Raad van Commissarissen en de directie van Martinair de conclusie getrokken dat de KLM op korte termijn geen meerderheid van de aandelen Martinair zal kunnen verkrijgen. De informele gesprekken worden voortgezet. De aandelen zijn nu voor 50 % in handen van de KLM en voor 50% van Nedlloyd.
Dat betekent voor Martinair dat zij, zoals in het verleden, zich ook in de toekomst als zelfstandige onderneming zal richten op zowel vracht- als passagiersvervoer, zowel charter- als lijndienstvluchten uitvoert, en zowel op Europa als intercontinentaal zal vliegen.