Gemeente Eemnes

Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Goyergracht Zuid 23, twee dennen, een amerikaanse eik en een inlandse eik.

- Troeveveen 46, een Pinus strobus.

- Wakkerendijk 114, een loofboom.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.