Gemeente Eemnes

Bekendmakingen

Reconstructie kruising Stadwijksingel/Raadhuislaan Na uitgebreide inspraak heeft de Raad in 1999 het "Verkeersveiligheidsplan" vastgesteld. In dit plan is vastgesteld welke wegen in Eemnes 30, 50 en 60 km/u worden.

De Stadwijksingel gaat bij de Raadhuislaan over van 50 km/u weg naar een 30 km/u gebied. Om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren is in 1999 afgesproken dat de kruising Stadwijksingel/Raadhuislaan verhoogd zal worden aangelegd.

Op 9 januari 2001 heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Naar verwachting zal half augustus 2001 het werk worden gestart. De uitvoering zal ongeveer 3 weken in beslag nemen.
De tekening van dit werk kunt u inzien bij de balie van de sector VROM in het gemeentehuis.

Wijziging openingstijden gemeentehuis
Tijdens de schoolvankantieperiode van maandag 9 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2001 zal het gemeentehuis op maandagavond niet geopend zijn.
Het gemeentehuis is tijdens deze periode iedere ochtend geopend van 09.00 tot 12.00 uur en op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Maandag 20 augustus zal het gemeentehuis weer gewoon van 14.00 tot 20.00 uur geopend zijn.

Wijziging van de tarieven tabel 2001

Naar aanleiding van bovenstaande wetswijziging heeft de raad van Eemnes op 25 juni 2001 het besluit genomen tot wijziging van de tarieventabel 2001.

Per 1 april 2001 is het mogelijk voor personen van hetzelfde geslacht een huwelijk aan te gaan. Tevens is het mogelijk om een huwelijk te laten omzetten in een geregistreerd partnerschap en een geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

Voor het opmaken van een dergelijke akte mag geen leges worden geheven. Maar indien men er voor kiest de omzetting van de akte in een trouwruimte te laten plaatsvinden, m.a.w. als de partners "pracht en praal" wensen, wordt er wel leges in rekening gebracht. Hierbij is aansluiting gezocht met de leges inzake huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistratie.

Voor de omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap c.q. van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een trouwzaal bedraagt het tarief:

- op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur: fl. 280,00
- op zaterdag: fl. 650,00
Wilt u buiten deze uren of op een locatie buiten het gemeentehuis de omzetting laten plaatsvinden, dan wordt het voor die dag geldende bedrag verhoogd met 70%.