Ingezonden persbericht


Onderzoek wijst uit "Nieuwe ziekte teistert bio-industrie".

MILJOENEN BIGGEN LIJDEN ONDER WEGKWIJNZIEKTE

Wakker Dier, Amsterdam 16 augustus 2001; uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Stichting Wakker Dier blijkt dat een nieuwe ziekte de zgn. 'wegkwijnziekte' (PMWS) nu al op 36% van de varkensbedrijven biggen ernstig ziek maakt. Miljoenen biggen vermageren sterk, krijgen ademhalings-problemen en diaree. Een kwart van de biggen overleven de virusziekte niet. Dierenartsen geven aan dat vooral door stress en krappe huisvesting varkens in de bio-industrie extra vatbaar zijn voor de ziekte. Uit informatie die Wakker Dier heeft verkregen middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB verzoek) blijkt dat ook het ministerie van Landbouw (LNV) ernstig bezorgd is over de ziekte. Zij heeft meer dan een miljoen gulden beschikbaar gesteld om de ernst en de oorzaken van de ziekte verder te onderzoeken. Wakker Dier eist op korte termijn maatregelen om stress te verminderen zoals het geven van stro als afleidingsmateriaal, het verplicht stellen van ruimere huisvesting. Tevens dienen biggen langer bij de zeug te blijven dan de wettelijke drie weken. Voor de langere termijn zou er een einde moeten komen aan het eenzijdig doorfokken van dieren op hoge productie. Momenteel is voor veel diersoorten een plafond bereikt en kan de productie niet hoger zonder massale sterfte en ziekte-uitbraak. De wegkwijnziekte grijpt wereldwijd om zich heen. De ziekte wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een virus maar er bestaat nog geen medicijn tegen. Canada, Engeland en Spanje sloegen al eerder alarm. In Oost-Engeland blijkt zelfs al 75% van de varkensstapel besmet met het virus, zo meldde het ministerie van Landbouw in Engeland onlangs. De virusziekte werd in Nederland voor het eerst in 1997 geconstateerd. Daarna bleken in snel tempo steeds meer bedrijven wegkwijnende biggen te melden. Vorig jaar constateerde de Gezondheidsdienst voor Dieren al een stijging van de sterfte onder biggen van 30%. Dit werd voornamelijk toegeschreven aan de opkomst van de wegkwijnziekte. Uit het onderzoek van Wakker Dier blijkt nu dat al op meer dan 1 op de 3 varkensbedrijven het virus varkens ernstig ziek maakt. Dierenartsen adviseren de stress voor de biggen te verminderen door ruimere huisvesting, een beter stalklimaat en het later weghalen van de biggen bij de zeug. Hierdoor stijgt de weerstand van de dieren en zijn zij beter bestand tegen de ziekte.

Het onderzoek is uitgevoerd op de Agrarische Hogeschool in Delft, vakgroep dier-geneeskunde door het interviewen van dierenartsen welke tezamen bijna 6.000 varkensbedrijven (40% van het totaal) in hun praktijk hebben.

Voor meer informatie kunt u bellen met Stichting Wakker Dier: Mattheus Bleijenberg, 020-4638924 of 06-14683812