Schuitema NV

Persberichten menu

Persbericht

RESULTATEN eerste halfjaar 2001 Schuitema n.v.

Amersfoort, 15 augustus 2001

Sterke winst stijging
Omzet/markt
De netto-omzet van Schuitema is in het eerste halfjaar 2001 gestegen van ¤ 1.043 miljoen ( 2.299 miljoen) in 2000 naar ¤ 1.510 miljoen (f 3.328 miljoen) in 2001. Dit betekent een groei van 44,8%.

De aanzienlijke groei van de omzet werd met name gerealiseerd door de overname van de A&P-groep en de succesvolle omzetontwikkeling van 397 C1000 supermarkten. Zonder de overname van A&P zou de netto-omzet zijn gestegen met 8,6%.
De detailhandelsomzet van Schuitema is met 40,0% gestegen van ¤
1.324 miljoen (f 2.919 miljoen) naar ¤ 1.854 miljoen (f 4.085 miljoen) in 2001. Hierdoor is het marktaandeel gestegen van 11,6% over het eerste halfjaar van 2000 naar 15,0% in 2001. Het marktaandeel van C1000 is gestegen van 11,1% in 2000 naar 11,8% in 2001. De A&P winkels die zijn omgeschakeld naar C1000 hebben een omzetstijging van gemiddeld meer dan 20% gerealiseerd.

Balans en resultaten
Het bedrijfsresultaat stijgt met 32,5% van ¤ 17,2 miljoen ( 37,9 miljoen) in 2000 tot ¤ 22,8 miljoen ( 50,2 miljoen) in 2001. Het resultaat na belasting stijgt met 21,0% van ¤ 12,9 miljoen ( 28,5 miljoen) in 2000 tot ¤ 15,7 miljoen ( 34,5 miljoen) in 2001. Als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen voor de financiering van de overname van A&P daalt de winst per aandeel licht van ¤ 0,47 ( 1,04) naar ¤ 0,45 ( 0,99). Voor de vergelijkbaarheid is de winst per aandeel in 2000 herberekend in verband met de splitsing van de aandelen in september 2000 (1:114).

In het eerste halfjaar 2001 heeft Schuitema ¤ 69 mln. geïnvesteerd. Deze investeringen betreffen met name de aankoop van detailhandelspanden A&P en verdere mechanisatie distributiecentra. Door de benodigde financiering van de investeringen zijn de vlottende passiva toegenomen.

Vooruitzichten
De verwachting blijft gehandhaafd dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden de winst in het lopende boekjaar sterk zal stijgen in vergelijking tot 2000.

Directie en Commissarissen Schuitema n.v.

Voor nadere informatie:
Schuitema n.v.
Mw. V. Wijnands
Tel. 033-4 53 33 33
GSM 06-51 281 574

ALGEMEEN

De grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn overeenkomstig de grondslagen in de jaarrekening 2000. Dit persbericht is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.

WINST- EN
VERLIESREKENING SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar 2001 (28 weken), (bedragen x ¤ mln.)

BALANS SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar 2001 (bedragen x ¤ mln.)

VERKORT KASSTROOMOVERZICHT SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar (bedragen x ¤ mln.)

VERKORT MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN SCHUITEMA N.V.

Eerste halfjaar (bedragen x ¤ mln.)

Persberichten menu

© Schuitema n.v.