Gemeente Den Helder

15 augustus herdenking den helder: tussen angst en verzoening

datum: 1 augustus

Op woensdag 15 augustus herdenkt Den Helder dat het keizerrijk Japan in 1945 op die datum capituleerde voor de geallieerde strijdkrachten. Hiermee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in de Oost. De herdenking vindt plaats bij het monument *Voor hen die vielen*, op de rotonde Javastraat-Middenweg en begint om 11.00 uur. Voor geïnteresseerden die slecht ter been zijn, zijn in beperkte mate zitplaatsen beschikbaar. Men kan hiervoor tot uiterlijk 11 augustus contact opnemen met mevrouw Postma- Reindorp, tel. 643362 (tussen 09.00 en 17.00 uur). Kransen en bloemstukken kunnen - voorzien van naam - die dag vanaf 09.00 uur worden afgegeven bij de basisschool De Windwijzer aan de Van Galenstraat 137. Nieuw dit jaar is een herdenkingsvesper, die om 17.00 uur wordt gehouden in de Opstandingskerk aan de H.A. Lorentzstraat 59. De voorganger is ds. J. Moens. Overigens geldt dat sinds 1999 op 15 augustus uitgebreid wordt gevlagd. Dat bestekent dat op die dag de vlag de gehele dag in top wordt uitgestoken. Die mag desgewenst vergezeld gaan van de Vier Vrijheidwimpel.

De stichting *Herdenking 15 Augustus Den Helder* organiseert jaarlijks de herdenking om recht te doen aan de velen die hun leven moesten laten in de gevechten en andere verschrikkingen gedurende de strijd tegen Japan, de bezetting van het voormalige Nederlands Oost-Indië en de Bersiapperiode die volgde op de Tweede Wereldoorlog. Vele landgenoten moesten in die tijd repatriëren en in Nederland verder leven met hun herinneringen en trauma*s, veelal nog tot op de dag van vandaag. Vandaar ook het thema *tussen angst en verzoening*: de weg naar verzoening is geen rechte weg maar kent steeds weer confrontaties met onuitwisbare beelden. *Ook hedendaagse uitbarstingen van haat en geweld doen de angst weer herleven voor datgene wat een mens z*n medemens kan aandoen. Redenen te over dus om het streven naar verzoening en vrede het onmisbare fundament te geven in een waardige herdenking*, aldus de stichting.

Laatst bijgewerkt: 01 augustus 2001