Nederlandse Vereniging van journalisten

NDC: Sociaal plan nog niet rond

De totstandkoming van een sociaal plan voor de werknemers van het Nieuwsblad van het Noorden, Groninger Dagblad/ Drentse Courant kon afgelopen maandag niet worden afgerond. Een sociaal plan is nodig omdat de kranten worden samengevoegd tot één ochtendblad, waardoor 60 journalistieke arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Algemeen secretaris Hans Verploeg benadrukt dat het minimum aantal Fte's van de nieuwe formatie 170 moet zijn met een garantie van vijf jaar voor deze omvang en een openbreekclausule bij economische calamiteiten. De directie wil echter niet verder gaan dan drie jaar.

Het aanvankelijke optimisme van Verploeg is na het laatste gesprek enigszins gezakt, omdat de directie zich niet voor vijf jaar wil vastleggen. 'Er is een clausule om de regeling open te maken, ik vind dat je dan bij zo'n operatie ook vertrouwen moet tonen in plaats van angst.'

De directie van uitgever NDC en de NVJ kwamen al eerder een vrijwillige 58+ regeling overeen. Het salaris wordt in de resterende jaren volledig uitbetaald. 'Dit betreft een vrijwillige regeling, werknemers hoeven er geen gebruik van te maken.' Als de 58+ regeling niet ten volle wordt benut, dan is ook een extra regeling voor 55- tot 58-jarigen nodig, aldus Verploeg. 'Deze werknemers kunnen ruilen met 58-plussers die geen gebruik wensen te maken van de vervroegde uittreding.'

Verder is uitvoerig gepraat over een maatpakregeling voor freelancers op basis van een formele en morele band. Enkele tientallen freelancers hebben een jarenlange band met hun opdrachtgevers gehad, en hebben hierdoor tevens rechten opgebouwd. Over dit voorstel en andere punten wordt dinsdag 21 augustus verder overleg gevoerd.

De nieuwe krant moet volgend jaar april van start gaan.