Vlaamse Volksunie

Regering-Verhofstadt versterkt vakbondsmacht en -middelen (15/08/01)

Als het aan minister van Tewerkstelling Onkelinx ligt, staan de vakbonden in de toekomst in voor het dossierbeheer en de uitbetaling van de premies van het tijdskrediet. Hiermee versterkt de regering-Verhofstadt, die steeds de mond vol heeft van het `primaat van de politiek', de alomtegenwoordige macht van de vakbonden en wordt de deur naar belangenvermenging op een kier gezet. Dit alles, terwijl elk gezond verstand deze bevoegdheden zou toekennen aan de instantie die nu reeds instaat voor de uitbetaling van de premies voor loopbaanonderbreking.
Daarenboven valt deze handelwijze allerminst te rijmen met de vooropgestelde administratieve vereenvoudiging, een ander Verhofstadt-stokpaardje. VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke diende reeds een interpellatieverzoek in.

Het is duidelijk dat minister Onkelinkx in de bres springt voor haar oude vakbondskameraden. Menig vakbond ondervindt stilaan de financiële gevolgen van het dalend werkloosheidscijfer. Immers, een lager aantal werklozen brengt voor de vakbonden ook een daling van de inkomsten, via een heffing voor de administratiekosten, uit de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen met zich mee. Daarenboven hanteren de vakbonden hun quasi-monopolie op de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding als instrument voor klantenbinding.

Met de inkomsten en andere, al dan niet rechtstreekse, materiële voordelen die zullen voortvloeien uit het dossierbeheer en de premie-uitkering voor het tijdskrediet kunnen de vakbonden de aangetaste beurs terug gretig spijzen. De brede electorale achterban zal haar dankbaar zijn. De burger betaalt.

Auteur:
VU-kamerfractie
Karel Van Hoorebeke, VU-kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be