Vlaamse Volksunie

Dutroux-saga: schuld niet bij assisen (15/08/01)

Het duurt inderdaad veel te lang vooraleer de zaak van de vermoorde en ontvoerde kinderen, de zogenaamde zaak-Dutroux, voor de volksjury komt. De redelijke termijn komt in het gedrang.

De minister zegt dat hij de assisenprocedure nog maar eens zal aanpassen. Zeer vreemd is dat: deze procedure is nog maar pas gemoderniseerd en de nieuwe wet moet nog in werking treden. De minister heeft toen niet aangekondigd dat de hervorming hem niet zinde. Overigens moet de minister eens uitleggen waaruit in deze het verschil inzake snelheid zou bestaan als de zaak voor de Correctionele Rechtbank zou gebracht worden. De zaak-Dutroux is nog altijd in onderzoek en is nog helemaal niet voor het Hof van Assisen gebracht. Men vraagt zich dus af hoe de vertraging bij dit Hof zou kunnen liggen. Bij een correctionele behandeling zou er bovendien nog beroep mogelijk zijn. Nu niet.

Kamerlid Coveliers van zijn kant pleit nog maar eens voor de afschaffing van de onderzoeksrechter en de algemene invoering van de rechter van het onderzoek die mini-instructies voert op vordering van de procureur des konings. In dit geval blijft de procureur het onderzoek de hele tijd zelf in handen houden. Even eraan herinneren dat met de Wet Franchimont door een ruime parlementaire meerderheid gekozen werd voor het behoud van de onderzoeksrechter. Deze figuur heeft ongetwijfeld haar nut: de onderzoeksrechter onderzoekt à charge en à décharge en heeft meer tijd dan de procureur des konings om zich op zware dossiers te concentreren. Kamerlid Coveliers werd zeer recent nog in zijn visie niet gevolgd door zijn coalitiepartners bij de wet op de anonieme getuigen.
Minister Verwilghen moet niet doen alsof hij machteloos staat.

De vraag is wat er fout gegaan is in deze belangrijke zaak. Uitgerekend de procureur des konings heeft het dossier van de kinderen overladen met nevendossiers zoals autozwendel en witwassen. Dit soort ingewikkelde criminaliteit wordt beter niet door een volksjury beoordeeld. Onderzoeksrechter Connerotte heeft destijds zijn eigen saisine nodeloos uitgebreid met de zogenoemde groene telefoonlijn die nog eens naar allerlei "neven"dossiers geleid heeft.

Staat de Minister machteloos? Helemaal niet. De procureur des konings kan een te lang aanslepend gerechtelijk onderzoek voor de Kamer van Inbeschuldiging (KI) brengen. Bij niet-optreden van de procureur des konings kan de Minister hem op het matje laten roepen en desnoods een positieve injunctie geven.

De Minister zou wellicht beter het initiatief nemen om een algemene richtlijn uit te vaardigen waarin aan de parketten opdracht gegeven wordt om bij een assisenprocedure alleen de strikt noodzakelijke feiten in gerechtelijk onderzoek te steken en een apart opsporingsonderzoek te voeren naar zogenoemde nevendossiers. Deze laatste kunnen dan voor de Correctionele Rechtbank gebracht worden. De Minister zou ook een algemene richtlijn kunnen uitvaardigen waarin aan de parketten opdracht gegeven wordt strikt de hand te houden aan het toezicht op het gerechtelijk onderzoek door de KI.

Dit alles belet niet dat te gepasten tijde eens moet nagegaan worden waarom onderzoeksrechter Langlois vijf jaar doet over deze zaak en dit in een luxesituatie, waarbij hij slechts een dossier moet behandelen en daarbij omringd wordt door enkele tientallen speurders. In veel arrondissementen duurt een gerechtelijk onderzoek gemiddeld één jaar.

Over al die punten wordt vandaag een verzoek tot interpellatie ingediend.

Auteur:
VOlksunie-Kamerfractie
Geert Bourgeois, VU-Kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Geert Bourgeois
Telefoon: 051/ 30.26.08
Fax: 051/ 31.01.47
E-post: geert.bourgeois@volksunie.be
Url: www.vu.be