Gemeente Amerongen

Vergadering gemeentelijke monumentencommissie

Op woensdag 15 augustus 2001 vindt een vergadering plaats van de gemeentelijke monumentencommissie. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 9.30 uur. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening;

2. Ingekomen stukken en mededelingen;

3. Notulen van 16 mei 2001

4. Gemeentelijke restauratie-uitvoeringsprogramma 2001-2006
5. Aanvraag om bouwvergunning voor het tijdelijk plaatsen van 3 combi-units voor leslokalen bij de Wilhelminaschool op het perceel Gasthuisstraat 7 te Amerongen;

6. Brief over de plaatsing van ramen in boerderij "Rodenstein" op het perceel Kersweg 28 te Amerongen;

7. Rondvraag;

8. Sluiting.