Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-08-10: Cafe De Fabeltjeskrant een jaar gesloten pag.nr.=7989

Café De Fabeltjeskrant in de Raamstraat wordt voor één jaar gesloten. Tijdens een reguliere horecacontrole bleek dat in deze zaak harddrugs werden gebruikt, dan wel verkocht. Naar aanleiding hiervan heeft de burgemeester besloten tot sluiting van het café voor de periode van één jaar, met ingang van woensdag 15 augustus, 12.00 uur. Met deze sluiting wordt beoogd de naamsbekendheid die de zaak heeft bij harddrugsgebruikers teniet te doen en een signaal af te geven dat dergelijke feiten in een horeca-inrichting niet acceptabel zijn.

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie): Dienst Stadsbeheer, Afdeling Voorlichting, Arjan Heugens, telefoon (070) 353 6375.

last update: 10 augustus 2001 ;pag.: 7989; auteur: 39 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript