Gemeente Haarlem

15 augustus 2001

Persbericht

Website gemeente Haarlem (www.haarlem.nl) geheel vernieuwd

Op 15 augustus is de geheel vernieuwde website van de gemeente Haarlem opengesteld. De vorige versie was sinds februari 1998 in de lucht en is ondertussen technisch en op punten ook inhoudelijk verouderd. Door het ontbreken van een zoekmachine was de site ook niet erg gebruiksvriendelijk. Daar is nu verandering in gekomen.

Vier zoekmethoden
Om de informatie op de site zo goed mogelijk toegankelijk te maken, biedt www.haarlem.nl de bezoeker vier verschillende zoekmethoden. De eerste methode is via het zoeken op een thema (van vrije tijd tot euro). Daarnaast is er op de homepage een productencatalogus met gemeentelijke 'producten' die kunnen worden aangeklikt. De derde methode is de meeste bekende, namelijk via een zoekmachine.

Vijf life events
De vierde methode van zoeken is via zogenoemde life events. Met het laatste wordt bedoeld dat men door een thema aan te klikken, meteen alle relevante informatie rond dat thema krijgt aangeboden. De vijf thema's waarop men kan klikken zijn: 'geboorte', 'naar school', 'huwelijk', 'werken' en 'ouder worden'.

Vijf categorieën
De website is onderverdeeld in vijf grote categorieën waar informatie logisch is gegroepeerd. De grote categorieën zijn 'leven en wonen', 'ondernemen', bestuur en organisatie', 'historie en feiten' en 'bezoek Haarlem'. Voor de ondernemers is een speciale pagina gebouwd, gelijkend op die van life events, waarop men door te klikken op bijvoorbeeld het thema 'een onderneming vestigen', meteen de relevante informatie over dat onderwerp krijgt aangeboden.

Portal-functie
De gemeentelijke website biedt ook een bescheiden 'portal-functie'. Dat betekent dat behalve informatie over gemeentelijke activiteiten, ook vele 'links' zijn opgenomen die doorverwijzen naar andere instanties. Te denken valt aan de VVV, de Kamer van Koophandel, de site van het Haarlems Dagblad en andere Haarlemse media, theatersites, enzovoort.

Actueel en interactief
Een website is zoals bekend geen statisch gegeven. Ook de site van Haarlem zal steeds worden verbeterd en vernieuwd. Daarnaast is het de bedoeling om de site op punten interactief te laten worden, zodat de burger op den duur de aanvraag voor gemeentelijke producten via het internet kan doen. In het komende jaar wordt geïnventariseerd voor welke producten dat mogelijk is.

Maartje van Os
023-5113075/06-53327985
023-5113441
mos@haarlem.nl
73/2001
Gemeente Haarlem, sector Concernstaf