Gemeente Breda

13-08-2001

Voordracht kandidaten vrijwilligerspenningen 2001 Breda Van woensdag 15 augustus tot woensdag 10 oktober kan iedereen een inwoner of groep vrijwilligers schriftelijk voordragen voor de Vrijwilligerspenning 2001. Want ook dit jaar reikt het gemeentebestuur van Breda begin december een bronzen penning uit aan een inwoner én een groep inwoners die zich belangeloos inzetten voor de Bredase samenleving.

Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan het werk dat vrijwilligers verzetten. Met de Vrijwilligerspenning van de stad Breda wil zij haar waardering onderstrepen. Voor de selectie van de vrijwilliger en de groep vrijwilligers die de penning ontvangen, zijn criteria vastgesteld. Zo wordt bekeken of de vrijwilligers zich al geruime tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de Bredase samenleving. Daarbij gaat de voor-keur uit naar werk in de uitvoeren-de sfeer. Ook geldt dat de individuele vrijwilliger of de groep vrijwilligers niet eerder een onderscheiding of nominatie heeft ontvangen. Het college van burgemeester en wethou-ders bepaalt, op basis van de voordrachten die vòòr woensdag 10 oktober binnenkomen, wie en welke groep de Vrijwilligerspen-ning 2001 ontvangen. Kandidaten voor de penning kunnen schriftelijk worden voorgedragen bij: Gemeente Breda, dienst SAW, vakdirectie Welzijn, ter attentie van de heer H. de Kruif, postbus 2521, 4800 CM Breda.

De Vrijwilligerspenning is in 1993 in het leven geroepen om vrijwilligers te eren die zich al geruime tijd inzetten voor de Bredase gemeenschap. Sinds 1998 reikt het gemeentebestuur ook een penning uit aan een groep vrijwilligers. De feestelijke uitreiking vindt jaarlijks plaats op de nationale vrijwilligersdag. Vorig jaar ontvingen de heer Seng Ly Ouk en de jeugdvrijwilligers van kinderboerderij De Sik de vrijwilligerspenning 2000 uit handen van wethouder M. Heerkens.

Breda, 13 augustus 2000