Ingezonden persbericht

Barneveld, 12 juli 2001

PERSBERICHT 1.

Algemeen

Het Ballonfiësta 2001 gaat niet door.
Toen dit bekend werd bleek grote teleurstelling bij een breed publiek. Hier zou toch iets voor in de plaats moeten komen, waren vele reacties. Dit heeft ertoe geleid, dat de Stichting Schaffelaar Ballonfestival is opgericht.

Doelstelling.

De Stichting beoogt in 2001 een alternatief evenement te organiseren, waarbij het publiek een attractief programma zal worden geboden. Het is een gigantische opgave om dit alles in enkele weken te realiseren. Het evenement zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 augustus 2001. De toegang is gratis. Het batig saldo zal worden geschonken aan de Stichting Wonen Barneveld & Omstreken (huisvesting gehandicapten) en de Stichting MKZ Kootwijkerbroek, te Kootwijkerbroek.

Wat het Ballonfestival biedt.

De Koewei te Barneveld is de opstijglocatie. Elke avond zullen ongeveer 30 heteluchtballonnen waaronder enkele zgn. "special shapes" worden geprepareerd, waarna het voor het publiek zo spectaculaire opstijgen zal volgen.
Naast de ballonnen van de plaatselijke balloneigenaren (o.a. Van Manen, Van Dijk, Van Harten, Lubbers) komen uit het hele land verzoeken om ook op het Schaffelaar Ballonfestival te mogen opstijgen.
Het ziet er dan ook naar uit, dat er een grote verscheidenheid aan ballonnen en special shapes aanwezig zal zijn. Vast staat op dit moment, dat als special shape zullen verschijnen: Bassie en Adriaan, Bunch of Balloons, de Kachel, de Fuji Filmrol, het Bavaria Malt Bierglas, de Kikker, en.........de waarschijnlijk grootste special van Europa, n.l. de Koalabeer.

Verder amusement.

Voor en na het opstijgen van de ballonnen zal het publiek worden geamuseerd met muziekgezelschappen, hondendressuur, etc, etc.
Het stichtingbestuur is momenteel met tal van organisaties in onderhandeling. De bereidheid om medewerking te verlenen is erg groot.

Het evenemententerrein.

Naast de spectaculaire ballonopstijgingen en de andere publieksactiviteiten, zullen op het terrein ook voorzieningen zijn op het gebied van snacks, etc.
Er is ook een Rode Kruispost en een deel van het terrein wordt speciaal ingericht voor rolstoelgebruikers met begeleiding.
Natuurlijk is er ook ruimte voor de vele sponsoren van het Schaffelaar Ballonfestival.

Nightglow.

Elke avond zal, nadat de ballonnen terug zijn op het opstijgterrein, een fantastische lichtshow worden opgevoerd met de ballonnen. Dit houdt in dat de ballonnen op muziek in het donker een show opvoeren met hun branders.

Stichting Schaffelaar Ballonfestival een feit.

Op 12 juli 2001 is op het Notariskantoor Dangremond ten overstaan van notaris Mr. A. Dangremond de akte verleden, waardoor de Stichting Schaffelaar Ballonfestival een officiële status verkreeg. De notaris zorgt voor aanmelding bij de Kamer van Koophandel.
Het stichtingsbestuur bestaat uit Wouter van Manen, voorzitter. Hij is de initiatiefnemer van het Ballonfestival en directeur-eigenaar van Van Manen B.V. (kachels, keukens, schouwen, etc.). Als secretaris is in het bestuur opgenomen David van Boven, voormalig wethouder van Barneveld, gevraagd in verband met bestuurlijke adviezen en administratieve ondersteuning. Voorts Henk van Manen, broer van Wouter, werkzaam bij Van Manen B.V., ervaren ballonpiloot en goed ingevoerd in het ballongebeuren. Het vierde bestuurslid is Arie van Ginkel, een bekende Barnevelder die zijn sporen heeft verdient als organisator van en betrokken bij talrijke evenementen.
Dit team heeft de uitdaging aanvaard om een alternatief te bieden voor het traditionele jaarlijkse ballongebeuren.

Vergunningen.

Door de gemeente Barneveld is vergunning verleend voor het houden van het Ballonfestival op 15, 16 en 17 juli 2001. Een bespreking met alle gemeentelijke instanties is gepland op 17 juli a.s., waar zal worden gesproken over het parkeren, het begeleiden van de bezoekersstroom, allerlei voorwaarden op het gebied van beveiliging, etc., etc.

Door het Geldersch Landschap is positief gereageerd op het initiatief van de stichting Schaffelaar Ballonfestival. Vrijwel direct na het verzoek werd vergunning verleend voor het gebruik van de Koewei, gelegen achter Huize De Schaffelaar te Barneveld. Dit unieke opstijgterrein draagt enorm bij tot de sfeer van het Barneveldse ballongebeuren.

Deze beide vergunningen zijn onder andere nodig om toestemming te verkrijgen van de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA), voorheen de Rijksluchtvaartdienst.
De vergunning van die instantie is van doorslaggevend belang voor het Ballonfestival en is inmiddels aangevraagd.

Sponsoring.

De periode is aangebroken om te trachten sponsoren te krijgen, die het evenement financieel steunen. Vanzelfsprekend staat daar een sponsorpakket tegenover. Er zijn een zestal standaard sponsorpakketten samengesteld. Thans kan reeds gezegd worden, dat de belangstelling daarvoor goed en groeiende is. De bereidheid om voor dit jaar bij te dragen tot het organiseren van het Schaffelaar Ballonfestival blijkt groot te zijn. Het is ook mogelijk om een sponsorpakket "op maat" samen te stellen.
Inmiddels is overeenstemming bereikt met het bekende bedrijf Overtoom Nederland B.V. te 's - Hertogenbosch. Dit bedrijf zal optreden als hoofdsponsor.
Vele Barneveldse bedrijven hun medewerking toegezegd. Het draagvlak wordt daardoor steeds groter, waarmee wordt onderschreven de opvatting dat Barneveld en ballonnen in de loop der jaren met elkaar verbonden zijn geraakt. Dit wordt eveneens ervaren door positieve de reacties uit de bevolking.

Catering.

Het is vanzelfsprekend, dat zowel het publiek als de gasten van de sponsoren het een en ander kunnen nuttigen tijdens het verblijf op de Koewei.
Met diverse bedrijven zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat wordt voorzien in de verkoop van ijs, patat, frisdranken etc. Ten behoeve van de sponsoren bestaat de mogelijkheid om hun gasten niet alleen een buffet aan te bieden, maar ook allerlei versnaperingen.
Het stichtingsbestuur is erg ingenomen met het feit dat het juist Barneveldse bedrijven zijn die hierbij hun medewerking verlenen.

Bereikbaarheid van de Koewei.

Het bekende bedrijf Vink B.V. heeft de medewerking toegezegd om de Koewei niet alleen voor een groot publiek, maar ook voor de auto's en de ballontrailers toegankelijk te maken.
Daartoe zal een brede stalen brug worden gelegd over de gracht om de Koewei. Aan een andere zijde zal een tweede voetgangersbrug worden gelegd, zodat ook bij het verlaten van het terrein het publiek op een vlotte wijze kan vertrekken.

Het weer.

De organisatoren van het Schaffelaar Ballonfestival realiseren zich terdege, dat het weer een uiterst belangrijke factor is. Het is ook een factor die niet beïnvloedbaar is. Het kan dan ook voorkomen dat soms op het laatste moment nog het evenement voor een bepaalde avond moet worden afgelast. Dat is erg vervelend, maar er is dan sprake van overmacht, waarvoor niemand aansprakelijk kan worden gesteld.
Voor het bepalen of het weer geschikt is om de ballonnen te doen opstijgen wordt door de flight - director tijdig contact gelegd en onderhouden met de Meteodienst op Schiphol.
De flight - director is een specialist die belast is met de leiding op het opstijgterrein. Hij wordt geassisteerd door twee zogenaamde launchmasters, mensen die elke ballon persoonlijk toestemming geven om op te stijgen. Dit moet in een zekere volorde geschieden, om te voorkomen dat de ballonnen elkaar in de weg zitten. Deze vakmensen zijn de absolute "bazen" op het opstijgterrein.

Namens het bestuur van de Stichting Schaffelaar Ballonfestival,

Met vriendelijke groet,

W. van Manen D. van Boven
Voorzitter Secretaris

Dr. W. Dreeslaan 2
3771 RW Barneveld
tel. 0342-405353
fax 0342-405354
Bank: ING Barneveld
Rekening nr. 6847.40.281
e-mail: ballonfestival@vanmanen.nl