Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 15 augustus 2001
Openbare raadsvergadering
Vergadering stadsdeelcommissie
Grondwaterwet
Bestemmingsplannen
Algemeen
1212/01 Raatven 25, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 01.08.2001
1097/01 Schouwbroekseweg 8, uitbreiden van een woning 02.08.2001 1172/01 Gelaarsde Kat 30, bouwen van een hobbyruimte 19.07.2001 355/01 Boschdijk 898, uitbreiden van een autobedrijf 01.08.2001 1211/01 Centrumplan Blixembosch, unit 13, bouwen van een geldautomatenruimte 01.08.2001
414/01 Stratumsedijk 21b t/m 23f, uitbreiden van hotel Royal
01.08.2001
490/01 Transformatorstraat 1, verbouwen van een berging tot garage-berging 02.08.2001
1214/01 Kastelenplein 167, plaatsen van een geldautomaat 02.08.2001 933/01 Willem de Bruynstraat 13, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.08.2001
39/01 Robijnring 27, uitbreiden van een woning met kantoorruimte/berging 03.08.2001
1217/01 Ds. Theodor Fliednerstraat 1, bouwen van een tijdelijk interim huisvesting centrale huisartsenpost en centrale dienstenapotheek 06.08.2001
1219/01 Esperenkamp 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.08.2001

Rectificatie ingekomen bouwaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1205/01 Eckartseweg Noord 274 moet zijn: Eckartseweg Noord 258, plaatsen van twee dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0090 Stratumsedijk 21b-23a-23b, gedeeltelijk slopen van de bovenbouw (vanaf de eerste verdieping) 01.08.2001 SL01/0084 't Hofke 43, gedeeltelijk slopen van een schuur en keuken 06.08.2001

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter Van 16 augustus tot en met 29 augustus 2001 liggen bij de dienst
* uitbreiden van een woning, Albert Camuslaan 19 (840/01);
* uitbreiden van een woning, Alzira 11 (829/01);
* uitbreiden van een woning, Albert Camuslaan 21 (867/01). 4.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.

* bouwen van een tijdelijk noodhuisvesting voor de winkeliers Piazza-project, 18 Septemberplein (1699/00);
* bouwen van een tijdelijke proefwoning I.F.D. voor maximaal 5 jaar, TU-terrein De Horsten (369/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij Van 16 augustus tot en met 12 september 2001 liggen bij de dienst
* bouwen van een garage, Hofstraat 157 (440/01);
* uitbreiden van een woning, Ganzebloemstraat 5 (1361/00);
* uitbreiden van een bergruimte, Vrijstraat 10 (278/01). deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 16 augustus tot en met 29 augustus 2001 bij de dienst Stedelijke
* uitbreiden van hotel Royal, Stratumsedijk 23 (MO01/0018). Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit plan schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 16 augustus tot en met 29 augustus 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 17 juli 2001 tot aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument van het pand Stratumsedijk 27-29.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Toegestane meldingen
1058/01 Orteliusweg 9, plaatsen van een dakkapel in achtergeveldakvlak
02.08.2001
1145/01 Habsburglaan 77, bouwen van een berging 02.08.2001 Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
1045/01 Groot Bijgaardenlaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 02.08.2001 1041/01 Zwaanstraat 1, bouwen van een fietsenstalling 02.08.2001 1001/01 Jan Hilgersweg 16, plaatsen van een gsm-mast 02.08.2001 1046/01 Groot Bijgaardenlaan 30, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 02.08.2001 1047/01 Groot Bijgaardenlaan 58, verbouwen en uitbreiden van een woning ten behoeve van een dakopbouw 02.08.2001 1501/00 Waterkantstraat, bouwen nieuwbouw Poli FPC en deeltijdbehandeling 03.08.2001
1000/01 Frankrijkstraat 79, plaatsen van een tijdelijk 1-klassig schoollokaal voor maximaal 5 jaar 03.08.2001
1008/01 Beukenlaan, bouwen van een tunnelbak met 3 brugdekken ten behoeve van verdiepte ligging 09.08.2001
772/00 Schootsestraat 26c, bouwen van een overkapping binnenplaats 02.08.2001
485/01 Arcachonhof 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.08.2001
814/01 Rijssellaan 13, bouwen van een tuinkamer 02.08.2001 836/00 Meerhoven, deelplan Grasrijk, bouwen van 46 woningen 03.08.2001 666/01 Professor Holstlaan 4, verbouwen gebouw WAA ten behoeve van computerruimte 03.08.2001
648/01 Ettelbruckhof 2, verbouwen en uitbreiden van een garage tot tuinkamer/garage 06.08.2001
836/01 Clara Wichmannstraat 148, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.08.2001
848/01 Lijmbeekstraat 118, verbouwen van een kantoorgebouw met bedrijfshal tot kantoorgebouw/woning 06.08.2001 741/01 Dracolaan 10, plaatsen van een dakkapel in het rechterzijgeveldakvlak 06.08.2001
1525/00 Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 215, bouwen van een woning 06.08.2001
535/00 Hoogstraat 229, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het plaatsen van een tijdelijk kinderdagverblijf voor maximaal 60 maanden 07.08.2001
340/01 Hippocrateslaan 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.08.2001
589/01 Calaislaan 6, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 07.08.2001
824/01 Sterredaalder 2, bouwen van een serre 07.08.2001 858/01 Versailleslaan 26, verbouwen van een woning 07.08.2001 870/01 Olympialaan 106, uitbreiden van een woning 07.08.2001 886/01 Tovermolen 24, bouwen van een serre 07.08.2001 286/01 Orchideeënstraat 46, verbouwen van een berging, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.08.2001
887/01 Lyonhof 40, bouwen van een berging 08.08.2001 771/01 Mathildelaan 1, verbouwen van een bedrijfsrestaurant tot kantoorruimte 08.08.2001
Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1640/00 Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 217, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 06.08.2001 607/01 Bourgognelaan 26, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.08.2001
554/01 Hoppenkuil 6, uitbreiden van een productiehal 08.08.2001 452/01 Sardiniëpad 21, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 08.08.2001
806/01 Dordognelaan 3, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 03.08.2001
729/01 Augustijnendreef 15, verbouwen van de refter 03.08.2001 743/01 Stapelen 14, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
03.08.2001
14/01 Champagnehof 1, uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 03.08.2001
857/01 Viottastraat 11, uitbreiden van een woning 03.08.2001 1250/00 Kruisstraat 182, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een amusementcentrum 06.08.2001 1113/99 Luchthavenweg 47-49, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van kantoorruimte bij bedrijfsruimten 06.08.2001 731/01 Koudenhovenseweg Noord 7, verbouwen van een woning 06.08.2001 505/01 Normandiëlaan 94, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.08.2001
694/01 Moggendries 1, plaatsen van een erfafscheiding 08.08.2001 816/01 Generaal Dibbetslaan 92, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.08.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1642/98 Stiffelio 2, verbouwen van een dakopbouw ten behoeve van het creëren van een dakterras 03.08.2001
Verleende splitsingsvergunningen
Zaaknummer Adres Datum verzending
HV01/0024 Kruisstraat 125-127 03.08.2001
HV01/0028 Hagenkampweg Noord 68, 70 en 72 03.08.2001
Openbare raadsvergadering

De Eindhovense gemeenteraad vergadert op maandag 20 augustus a.s. vanaf 15.00 uur in de Raadzaal, Kamer van Koophandel, Wal 20 in Eindhoven. Deze maandelijkse vergadering vindt plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel, zolang de verbouwing van het Stadhuis duurt (begin 2002). De agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:

* voorstel inzake zelfanalyse grotestedenbeleid Eindhoven 2001;
* voorstel inzake het kenbaar maken van de zienswijze van Eindhoven met betrekking tot het herindelingsontwerp regio Eindhoven-Helmond;

* voorstel inzake de beleidssystematiek sector Kunst en Cultuur;
* voorstel inzake de uitbreiding van de Lichtjesroute;
* voorstel tot het aanpassen van de investeringsraming (ver)nieuwbouw Van Abbemuseum.

De volledige agenda, voorstellen en alle rapporten en verslagen die de gemeenteraad bespreekt, kunt u inzien in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.Vergadering stadsdeelcommissie

De stadsdeelcommissie Woensel-Zuid vergadert op maandag 27 augustus a.s. vanaf 20.00 uur in zalencentrum Sancta Maria, Kruisstraat 53. Op de agenda staan onder meer:

* verslag vergadering 9 april;

* informatie stadsdeelmanager;

* voortgang actiepunten;

* voortgangsrapportage stadsdeelplan;

* presentatie politie over veiligheid;

* wat van burgers binnenkomt.

Secretaris: de heer H. Verhagen, tel. 238 45 40. Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt, dan bent u van harte welkom. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meld dan uw aanvraag twee dagen voor de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De agenda en de bijlagen van de vergadering van de stadsdeelcommissie Woensel-Zuid liggen tijdens openingsuren, maandag van 13.00 tot 19.00 en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage op het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, ingang van Brakelstraat 2. Grondwaterwet

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken het volgende bekend. Per 1 oktober 2000 is een wijziging van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant in werking getreden. Bij die wijziging werden grondwaterveronttrekkingen met een pompcapaciteit kleiner dan of gelijk aan 10 m3 per uur, die op een diepte van meer dan 30 meter plaatsvinden, voor het eerst ook vergunningplichtig. Bij wijze van overgangsrecht kunnen de houders van dergelijke bestaande inrichtingen een vergunning aanvragen, die in beginsel onder voorwaarden zal worden verleend. Door ongeveer 4.000 houders van bedoelde inrichtingen is een vergunning gevraagd.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voornemens de aangevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zal het voorschrift worden verbonden dat bij vervanging van de onttrekkingsput de nieuwe put niet dieper dan 30 meter mag worden. Ontwerp-beschikkingen en adressenlijsten liggen vanaf 6 augustus 2001 ter inzage op het provinciehuis, afdeling Water, op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur en in de gemeentehuizen op de daar gebruikelijke wijze en tijden. De stukken blijven ter inzage liggen tot zes weken na het bekendmaken van de definitieve beschikkingen.
Tegen de ontwerpbeschikkingen kunnen gedurende vier weken schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Men kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Men kan verzoeken om een gedachtenwisseling over het onderwerp van de beschikkingen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk vóór 24 augustus 2001 bij Gedeputeerde Staten (bureau Grondwater) te worden ingediend. Degenen, die aldus tijdig hun bedenkingen hebben ingebracht, zijn later tot het instellen van beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen gerechtigd. Bovendien bestaat de gelegenheid om beroep tegen de uiteindelijke beschikking in te stellen voor belanghebbenden, die aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen tegen het onderwerp van de beschikking in te brengen. Voor de gemeente Eindhoven liggen de ontwerpbeschikkingen ter inzage op het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven.


Bestemmingsplannen

Inspraak
Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen:

* Reconstructie Poot van Metz/Noord Brabantlaan ten behoeve van de realisering van een reclamemast aan de Hurksestraat 27;
* Prinsejagt 1983 ten behoeve van de realisering van de uitbreiding van het Kinderdagverblijf aan de Gerretsonlaan 1b;
* Bokt Oost 1992 ten behoeve van de realisering van het project zendmast Eindhovenseweg.
In deze kaders ligt het ontwerp van 16 augustus 2001 tot en met 12 september 2001 op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage ten behoeve van inspraak bij de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in het gebouw van de Technische Diensten.
Gedurende deze periode kunnen ingezetenen en in de gemeenten een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen tot en met 12 september 2001 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ
Uitwerking globaal plan ter inzage
Van 16 augustus 2001 tot en met 29 augustus 2001 ligt op werkdagen tijdens openingsuren ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw Technische Diensten het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van het uitwerkingsplan Grasrijk/Land Forum (artikel 11, lid 6, WRO). Dit ontwerp is een gedeeltelijke herziening van de uitwerking van het globale bestemmingsplan Meerhoven en heeft betrekking op enkele aanpassingen in de planvoorschriften en de plankaart met als doel op verschillende plaatsen in het plangebied ruimere woningen te kunnen realiseren. In de planvoorschriften zijn daartoe de bebouwingsregels voor woningbouw enigszins verruimd. Tevens zijn op de plankaart onder meer de bebouwingsvlakken voor woningbouw in het centrale plandeel, aan weerszijden van de HOV-baan, verdiept evenals in het zuidwestelijke plandeel. Verder is het tracé van de HOV-baan richting Veldhoven aangepast en zijn enkele wijzigingen van ondergeschikte aard aangebracht.
Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp kenbaar maken. De bedenkingen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders en te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Eindhoven, 15 augustus 2001