Gemeente Breda

15-09-2001

Akkoord bodemsanering voormalig bedrijfsterrein Herberts/Teodur De betrokken partijen bij de bodemsanering van het voormalig bedrijfsterrein Herberts/Teodur aan de Generaal Maczekstraat/Eggestraat zijn het eens geworden over de verdeling van de kosten van de sanering. Het college van burgemeester en wethouders heeft de overeenkomst goedgekeurd. Hierin zijn de afspraken over de kosten vastgelegd tussen de overheid (het rijk, de provincie en de gemeente) en Herberts-Teodur.

Om het voormalig terrein van Herberts/Teodur aan de Generaal Maczekstraat/Eggestraat geschikt te maken voor woningbouw is bodemsanering noodzakelijk. Begin jaren negentig is al gedeeltelijk gesaneerd en deze sanering wordt nu afgerond. Om de sanering te financieren is een overeenkomst gesloten tussen Herberts/Teodur, de Staat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. In deze overeenkomst is onder meer opgenomen dat Herberts/Teodur de sanering voor zijn rekening neemt en dat de overheid een bijdrage van een miljoen gulden levert. Hiervan komt 750.000,- voor rekening van de provincie en 250.000,- (exclusief BTW) voor de gemeente. De totale kosten van dit laatste deel van de sanering waarmee de totale sanering wordt afgerond, bedragen ongeveer 3,3 miljoen gulden.

Uit onderzoeken is gebleken dat een klein deel van de bodemverontreiniging van het Teodurterrein zich bevindt onder de openbare weg aan de Generaal Maczekstraat. Een uitloper van de verontreiniging strekt zich namelijk uit tot de helft van de openbare weg grenzend aan het terrein. Om deze te saneren, moet de Generaal Maczekstraat opengebroken worden. De reconstructie van de Generaal Maczekstraat start eind augustus en de saneringswerkzaamheden vinden dan als onderdeel van de reconstructie plaats. Het saneren van het resterend deel van de bodemverontreiniging levert extra werk voor de reconstructie. De kosten hiervan bedragen ongeveer 60.000,- (exclusief BTW). Het gemeentebestuur heeft besloten deze extra kosten voor eigen rekening te nemen. De kosten van de daadwerkelijke sanering zijn voor Teodur.

Breda, 15 augustus 2001