Actueel

Utrecht Victoria Hotel moet medewerking verlenen aan bouw opvangcentrum

Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 15-08-2001

In dit kort geding vordert de gemeente Utrecht dat het Utrecht Victoria Hotel veroordeeld wordt haar in staat te stellen een aanvang te maken met de bouw van een opvangcentrum voor dakloze drugs-verslaafden op een terrein dat grenst aan het perceel van het Utrecht Victoria Hotel. Het hotel heeft ten aanzien van de in het kader van die bouw verleende bouwvergunning en velvergunning een voorlopige voorziening van de bestuursrechter van de rechtbank Utrecht gevraagd. De bestuursrechter heeft deze voorlopige voorziengen bij vonnis van 8 augustus 2001 geweigerd.
Naar het oordeel van de president van de rechtbank Utrecht brengt deze beslissing van de bestuursrechter mee dat er voor de gemeente geen beletsel meer bestaat tegen het aanvangen van de bouw van het opvangcentrum. Aangezien het hotel had toegezegd om - bij een dergelijke beslissing van de bestuursrechter - haar medewerking te verlenen aan de bouw van het opvangcentrum, wordt de vordering van de gemeente toegewezen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AB3350
(Zie het originele bericht)